Akkor lássuk, mennyit ér az őshonos nép hite: feljelentés a püspöki ruhában abortusztablettát osztogató kis buzi ellen

Akkor lássuk, mennyit ér az őshonos nép hite: feljelentés a püspöki ruhában abortusztablettát osztogató kis buzi ellen

Domokos Endre János, a Pax Hungarica Mozgalom vezetője megelégelte a keresztényellenes halálkultusz terjesztőinek aknamunkáját, és – bár sajnos a "magyar" büntetőjogban nincs megfelelő tényállás a püspökruhába beöltöző kis buzeráns istenkáromlására, legalább – szabálysértés miatt próbálja felelősségre vonni a minden határt áthágó felforgatót.

A vezető az alábbi feljelentést vasárnap délután küldte el a BRFK központi ügyeletére, onnan visszajelzés még nem érkezett.

Tisztelt BRFK!

Alulírott, Domokos Endre János az alábbi

feljelentést

teszem ismeretlen tettes ellen a 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 170. és 188. § szerint minősülő garázdaság, illetve vallásgyakorlás jogának megsértése szabálysértések gyanúja miatt.

Indoklásul

Folyó év április 10-én vasárnap 17 órai kezdettel a Patent Egyesület (székhely: 1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 7. D. 2. III./355.; törvényes képviselő: Tüdő Petra) szervezésében a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége (1062 Budapest, Városligeti fasor 16.) előtti abortuszpárti demonstráció alkalmával az egyik felszólaló püspöki ornátusban, a szentáldozást imitálva „abortusztabletta” feliratú cukorkát osztogatott a lelkes közönségnek. Az esetről a 24.hu hírportál készített videofelvételt, melynek hivatkozását bizonyíték gyanánt csatolom.

A felvételen 1:27-nél az elkövető – az említett cukorkát tartalmazó edénnyel a kezében – arra hívja fel a részvevőket, hogy „járuljatok szentáldozáshoz”, majd a tablettákat a „Krisztus teste” szavak kíséretében, a szentáldozást imitálva helyezi az erre jelentkezők szájába. Amikor ezt az aktust a riporter által megszólított egyetlen ellentüntető sérelmezte (szavait a riporterhez és nem a demonstrálókhoz intézve, 0:02-től illetve 1:32-től), az elkövető azzal próbálta belefojtani a szót, hogy „hitetlen istenkáromlásod miatt a pokol tüzén fogsz elégni!” (1:49), majd ismét az előbbi aktust láthatjuk a felvételen (1:56-tól).

Álláspontom szerint az elkövető azzal (Szabs. tv. 188. §), hogy meggyalázta a vallási tisztelet tárgyát (Oltáriszentség – „abortusztabletta” mint „Krisztus teste”) illetve a szertartások végzésére szolgáló tárgyat (liturgikus ruha), kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen (Szabs. tv. 170. §), ezért tisztelettel kérem a BRFK-t az ügy kivizsgálására és a szükséges intézkedések megtételére.

Budapest, 2016. április 17.

Tisztelettel:

Domokos Endre János

Május 9-ig bárki feljelentheti

Egyébként a Ptk. 2:54 § (5) bekezdése alapján május 9-éig bezárólag bármely katolikus személyiségi jogi pert indíthat a kereszténygyűlölő magzatgyilkosság-párti ellen, mivel "a közösség bármely tagja jogosult a személyisége lényeges vonásának minősülő, a magyar nemzethez, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül személyiségi jogát érvényesíteni. A közösség bármely tagja a jogsértéssel elért vagyoni előny átengedésének kivételével a személyiségi jogok megsértésének valamennyi szankcióját érvényesítheti."

Irány a lengyel nagykövetség!

A Pax Hungarica Mozgalom budapesti csoportja és a Kitartas.net szerkesztősége április 17-én vasárnap este a budapesti lengyel nagykövetség épülete elé vár mindenkit, aki úgy gondolja, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, s első pillanatától védelmet és tiszteletet érdemel. A rendezvény az élet- és családellenes LMBTQ-demonstráció résztvevői által képviselt vallásgyalázó megnyilvánulásokkal (a halál kultúrájával) szemben az élet védelme mellett kíván hitet tenni, valamint szolidaritást nyilvánítani a lengyel életvédők törekvései iránt.

Frissítés: Türei Dénes várja hívását

Olvasóink segítségével máris nyomára bukkantunk az "ismeretlen tettesnek". Reméljük, hogy a lapunkat állandó jelleggel szemléző hatóságok – szellemi épülésükön túl persze – profitálhatnak ebből a hírecskénkből is.

Lehet, hogy sokakat meglep, de Türei Dénes valójában nem a szemináriumban, hanem az ELTE-n végezte tanulmányait, így valójában nem püspökkel, hanem csak egy molekuláris biológussal állunk szemben.

Ha bárki meg szeretné tőle kérdezni, készül-e mostanság valami hasonló "vicces" performansszal, az alábbi telefonszámon megteheti: 0630-594-1662

Csak a már megszokott, kulturált hangnemben adjunk Türei Dénesnek életvezetési tanácsokat, a hívásokat ugyanis rögzíti.

(Kuruc.info)

Korábban írtuk: Feminista vallásgyalázás Budapesten – a magzatgyilkosságokért Lendvai Ildikóval

"Ne öld meg az ártatlant és az igazat!"

Abortuszbarát hepajt tartottak Varsóban – feministák és baloldaliak szervezték az újabb hiánypótló demonstrációt

A magzatgyilkosságok pártolása miatt vonult utcára a lengyelországi Együtt – a felforgatók egyházellenes jelszavakat skandáltak

Feminizmus: zsidó harc a nőiesség ellen (II. rész) – Femen, Pussy Riot és a nők elárulása


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »