Középiskolákat látogatnak a nyitrai tanárok és diákok

Középiskolákat látogatnak a nyitrai tanárok és diákok

NYITRA. A végzõs középiskolásokra évrõl évre nyomasztó teherként nehezedik a pályaválasztás kérdése. A tudatos és hosszú távon is hasznos döntés meghozásához elsõsorban a továbbtanulási lehetõségek alapos ismeretére, vagyis pontos és részletes informálódásra van szükség. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara az elõzõ évek gyakorlatával szemben ezért úgy döntött, a hagyományos, továbbtanulásról tájékoztató körútját október folyamán kezdi meg, hogy a pályaválasztás elõtt álló diákok számára segítséget nyújthassanak a karrierválasztásukban.

Interjúnkban a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara oktatóit, Vanèo Ildikót és Kozmács Istvánt kérdeztük arról, hogy a kar milyen továbbtanulási lehetõségeket kínál, illetve miért érdemes éppen ezt az intézményt választaniuk a diplomára vágyó szlovákiai magyar diákoknak.

Az egyetemek tradicionálisan a januári-februári hónapokban szoktak továbbtanulási tájékoztatást nyújtani a középiskolásoknak. Miért döntöttek idén az idõpont megváltoztatása mellett? Kiknek szól – és kik vesznek részt a körútban?

Harminchárom intézménybe látogatunk a keleti határtól a nyugati határig – gyakorlatilag minden magyar tannyelvû középiskolába, hogy a középiskolások közvetlen információkat kapjanak a tanulási és elhelyezkedési lehetõségekrõl. Az intézmény bemutatója során az egyetemi oktatók és hallgatók közösen ismertetik a nyitrai lehetõségeket. A középiskolások ezáltal nemcsak az oktatóktól, hanem a nyitrai diákoktól is hallhatják, milyen is az egyetemista élet, miért jó egyetemistának lenni. Szeretnénk kiemelni: számunkra különösen fontos, hogy a tanárok és a hallgatók az oktatásban és a kar közösségi életének szervezésében partnerekként mûködjenek együtt, ezért a toborzó körúton is közösen veszünk részt.

Milyen alapvetõ információkat ismertetnek a pályaválasztás elõtt álló diákokkal?

Elsõsorban bemutatjuk az intézményt, a nálunk tanulható szakokat. De fontosnak tartjuk, hogy az érdeklõdõ középiskolások már a döntésük elõtt tudjanak arról, hogy a felsõoktatásban egészen más lesz a helyzetük, mint a középiskolában, menjenek bármely egyetemre, bármelyik országba. Természetesen szeretnénk, ha minket választanának.

Miért érdemes egy szlovákiai magyar diáknak szlovákiai egyetemre járni?

Tudjuk, hogy ma egy végzõs középiskolásnak számos továbbtanulási lehetõsége van: itthon részt vehet magyar tannyelvû, kéttannyelvû vagy szlovák tannyelvû képzésben, illetve tanulhat külföldön: Magyarországon, Csehországban, sõt bárhol a világon. Látogatásaink során külön kitérünk arra, miért érdemes egy szlovákiai magyar diáknak olyan egyetemen tanulnia, ahol módja van mind anyanyelvi, mind államnyelvi tudásának fejlesztésére. Kiemeljük azt a tényt is, hogy a szülõföldön maradás egyik fontos tényezõje az értelmiség magas szintû kétnyelvûsége. Ez jó és hasznos az egyénnek, hiszen kiszélesíti a munkaerõ-piacon való érvényesülési lehetõségét, valamint a kisebbségi és többségi társadalomnak is, hiszen sokkal több és használhatóbb tudást jelent.

Milyen tanulmányi programokat kínál a KeTK? Melyek a kar specifikumai?

A Közép-európai Tanulmányok Karán bakkalaureátusi, magiszteri és doktori képzés zajlik. Az alapképzés résztvevõi óvópedagógusi, tolmács-fordító (magyar – angol/német/szlovák), magyar nyelv és irodalom szakos tanári, magyar-szlovák kétnyelvû ügyvitelszervezõ, regionális idegenforgalmi és közép-európai areális tanulmányokat folytathatnak. Magiszteri szinten a tanító-, fordító- és tolmácsképzésen kívül, magyar nyelv és irodalom tanári képzést biztosítunk, ez utóbbi bármely más, az egyetemen meghirdetett szakkal szabadon párosítható. A Magyar nyelv a kétnyelvû hivatali kommunikációban lényegében a magyar-szlovák kétnyelvû ügyvitelszervezõ szak magiszteri szintû folytatásának tekinthetõ. Kínálatunkban szerepel a Közép-európai areális tanulmányok és a Hungarológia tanulmányi program is.

A karon végzett tudományos munka magas színvonalát jelzi, hogy két doktori (PhD) képzésünk is van: A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana, illetve a Közép-európai tanulmányok doktori képzés. Az elõbbi keretében tudományelméletileg jól megtámogatott gyakorlati kutatások zajlanak, annak érdekében, hogy a közoktatásban a lehetõ leghatékonyabb, a XXI. századi iskola elvárásainak messzemenõen megfelelõ magyaroktatás valósulhasson meg. A másik doktori iskolánk kutatásai a szlovákiai magyar közösség egésze szempontjából lényeges teoretikus és gyakorlati kérdések feltárására és feldolgozására irányulnak.

Tanulmányi programjaink a kétnyelvû szlovákiai magyar társadalmi közegben való érvényesülésre készítenek fel. A kar specifikumairól beszélve érdemes megemlíteni részképzési kínálatunkat is. Finnországtól Spanyolországig terjed azoknak az egyetemeknek a listája, amelyek csereprogram keretében fogadják hallgatóinkat. Ezen kívül külön odafigyelünk arra, hogy ne csak elméleti ismereteket nyújtsunk hallgatóinknak, hanem a jelenlegi bonyolult, problémákkal terhelt világban segítsük a fontos kérdések felismerését, és támogassuk a hallgatókat abban, hogy ezekre válaszokat is találjanak.

Minden tanulmányi programunknak része a szakmai gyakorlat, amit kari/tanszéki szintrõl szervezünk. A kar alapvetõen közösségi szemléletû, azaz az oktatók és a hallgatók közös munkájuk során jutnak elõbbre: a hallgatók tanulmányaikban, a tanáraik tudományos elõrehaladásukban.

Milyen érvényesülési lehetõségek állnak a Nyitrán végzett diákok elõtt?

Tapasztalataink szerint végzõseink számára elérhetõnek bizonyulnak a megcélzott munkaerõpiaci helyek, azaz a nálunk szerzett diploma jó ajánlólevél is egyben. Mivel diákjaink számára a kétnyelvûség nem teher, hanem segítség és cél, számukra Szlovákián belül és kívül is adottak az érvényesülési lehetõségek. A képzés alatt megszerzett gyakorlati tapasztalatok is segítik õket, illetve – ettõl az évtõl kezdõdõen – az egyetem által szervezett karrier-tanácsadás és állásinterjúk. Alapvetõ célunk persze az, hogy a nálunk szerzett tudással diákjaink aktív életük során hazai közösségünk javára tevékenykedjenek.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »