Nem április 1-jei tréfa: techno buli Isten Házában

Nem április 1-jei tréfa: techno buli Isten Házában

Mikor először megláttam a világhálón a videót, amelyen szétcsapott fiatalok rángatóznak a villódzó fényekben vibráló gótikus katedrális-belsőben, azt hittem káprázik a szemem, hogy ez csak valami rossz vicc lehet. De mikor elolvastam az első híradásokat az esetről, hideg vizes zuhanyként ért a felismerés, hogy eljutottunk idáig is. A keresztény Európában, Húsvét vasárnapján a Metz városában álló Saint Vincent bazilikában techno bulit tartottak.

Azt hiszem, elérkeztünk az erkölcsi züllés azon pontjára, ahonnét már nincs visszaút. Ha az ezért felelős eszme, és az azt képviselő hangadók és politikai vezetők átéreznék a kétezer éves keresztény vallás, az egyetlen hiteles hatalom jelentőségét, és annak egyik legnagyobb ünnepének lényegét; azt, hogy Jézus Krisztus, feltámadásával hitet és reményt adott nekünk az örök életre, akkor vajon megtörténhetne mindez a mai világban?

A liberalizmus önmagából kifordult fertőzött mételye olyan mértékben szaporodott el kontinensünk elsősorban nyugati részein, hogy Dániában már nem sérthetjük meg az óvodában a gyereket azzal, hogy meghatározzuk a nemét, hiszen nem tehet az a szegény kislány arról, hogy fiútestbe született. Ugyancsak a skandináv térségben egyes helyeken már nincs külön férfi és női mosdó, mert ez is bántó az identitásvesztett barmok sokasága számára. Arról ne is beszéljünk, hogy nemrégiben a svéd Liberális Néppárt ifjúsági tagozata bedobta a köztudatba az elképzelését, miszerint az apának is joga legyen lemondani a magzatról.

És ezek után beszélünk keresztény gyökerekről, európai kultúrkörről? Ezek után magyarázzuk, hogy Húsvét vasárnapon Jézus Krisztus feltámadott a halálból, hogy megváltott bűneinktől mindannyiunkat? Azokat is, akik most éppen terroristákat ölelnek keblükre, akik idegen, gyilkos kultúrákat engednek be tömegével. És most már Isten háza sem szent?

Minden nagy kultúra önmagát pusztítja el. A mi kultúránk – azon kívül, hogy belülről rágja a féreg – az ostromlók ellen sem védte meg magát. Mert egy Orbán Viktor sajnos nem tud megóvni a pusztulástól egy egész kontinenst.

In memoriam metzi bazilika:

A metzi bazilika helyén az első templom több mint egy évezreddel ezelőtt a X. században épült. A 13. század derekán alapították a mai napig működő kolostort. 1356-ban itt hirdették ki a Német-Római Birodalom alapokmányának számító német aranybullát, húsz évvel később pedig bazilikai rangra emelték. Túlélt egy 18. századi tűzvészt, átvészelte a francia forradalmi elmebajt, amikor az „Ész templomává” alakították át, egy 1870-es ostromot, és két világégést.

Mindezek után még mindig áll a templom, Isten nagyságát hirdetve. De ahogy az eszmét, úgy az azt megtestesítő épületet most belülről kezdte bomlasztani a fertő. A nyolcvanas évek végére, annyira megfogyatkozott a templomba járó hívők száma, hogy az Egyház az önkormányzat tulajdonába adta az épületet. Vajon milyen beállítottságú lehet az ominózus önkormányzat? Vajon miben áll a polgármester hite, hogy diszkóvá alakíttatta a templomot?

Mivel is fejezhetném be, mikor így úrrá lett rajtam az elkeseredés? Mikor otthonomat nomádok ostromolják? Mikor testvéreimet halomra gyilkolják? Mikor Istent már nem félik, hanem gúnyt űznek belőle szent házában?

Pál a rómaiakhoz írt levelében a hit által való megigazulásra teszi a hangsúlyt, próbáljunk meg hát hinni, bármilyen nehéz is ezekben az időkben.

„Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.”   /Róm, 15/

Székely Réka

Így néz ki, mikor fiatalok diszkóznak Isten Házában:

La Metz Electronique

The post Nem április 1-jei tréfa: techno buli Isten Házában appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »