Nincs tovább! REFORMOK kellenek !

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt megérdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarább a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.” (gróf Széchenyi István.)

   Ha forradalmi változtatásokat akarunk elérni Országunkban, célszerű létrehozni egy „agytrösztöt”.   Hazánk nem szűkölködik kimagasló okos magyar koponyákban .

     Egy ilyen „agytröszt” reformcsoportosulásnak a következő megnevezés felelne meg:     MMP MK =Magyarországnak Magyar Parlamentet Magyar Kormányt, vagy csak MMP, vagy MMK.   Vagy csak egyszerűen Magyar Magyarországot!    Tavaly kaptam egy hosszú listát a kormány  és a parlament zsidó tagjairól. Itt a nem magyar nemzetiségűek többségben vannak.

     Gondolkodjunk el: az emberiség megmaradásának feltétele a mindent legyőző (még az egyén életösztönénél is erősebb) fajfenntartási ösztön. Az édesanya gondolkodás nélkül, visszatarthatatlanul, ösztönösen az égő házba veti magát kimenteni az édes gyermekét, a nevelt (idegen/mostoha) gyermekéért aligha. De ugyan az az anya képes kockára tenni a fia életét, akit áldásával küld háborúba a hazája, a nemzete (magyar faj) védelmére.

. Természetes, hogy egy nem magyar (azaz idegen) nemzetiségűtől nem számíthatunk olyan odaadásra, áldozatkészségre, mint a magyaroktól.

   A változtatásokat felűről kell kezdeni!

   Mi, a nép választjuk a sorsunk meghatározóit – az országgyűlési képviselőket-, hát jogunkban áll alaposan megismerni a képviselőjelölteket (a teljes pártlistásokat is). Nem lehet titok előttünk a nemzetiségük, származásuk, párttagságuk, vallásuk, szakmájuk, foglalkozásuk, kapcsolatrendszerük, múltjuk, szabadidős kedvtelésük, stb. Régi magyar bölcsesség szerint: „zsákba macskát ne vásároljunk”! Kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) nem lehetnek kormánytagok, sem képviselők, és nem állhatnak magyar állami intézmények élén. Hisz idegen országnak esküdtek hűséget!.

A haszon orientált politikusoktól is meg kell szabadulni, mégpedig a gazdasági tevékenységük átvilágításának segítségével!

  Tehát, kezdeményezzünk népszavazást a következő kérdésekkel:

A) Akarja-e, hogy Kettős állampolgárok (a külhoni magyarok kivétel) nem lehessenek kormánytagok, sem képviselők, és nem állhassanak magyar állami intézmények élén?

B) Akarja-e, hogy a képviselőjelöltek adatai közt a választásokon legyen feltüntetve:

a származása a dédszülőkiga vallása a dédszülőkigrégi és jelenlegi párttagságukiskolai végzettségejelenlegi és múltbeli foglalkozásaikapcsolatrendszere át legyen világítvaszabadidős kedvtelésük meg legyen nevezve?

C) Akarja-e, hogy a képviselők, kormánytagok/tisztviselők összjövedelme ne legyen nagyobb, mint a minimálbér 5(?) – 7(?)-szerese? (Hisz mi szerződtettük őket, mi termeljük ki az őket fenntartó anyagiakat, minket szolgálnak, tehát mi állapítjuk meg a bérüket.)

D) Akarja-e, hogy a képviselők ne élvezzenek mentelmi jogot?

    Magyarország a formaságok, a bürokrácia terén, a világ élén van. Bárki rengeteg bizonyítékot szerezhet arra,   hogy az igazságszolgáltatás insztrumentalizálva van, vagyis kézivezérléssel működik: a kormány és párthűség, meg a párhuzamos társadalomhoz való kötödés függvényében. Ezek mérhetetlenül megkeserítik az életünket, jobban, mint a brüsszeli terrorakciók, vagy mint a migráns problémák. Egy sor hibás, ártalmas döntésért eddig még senkit nem vontak felelősségre, és ha nem változtatunk, akkor a jövőben sem fognak soha senki politikust, állami intézmény vezetőjét felelősségre vonni. Ebből következik, hogy a jelenlegi politikai elit felelőtlen egyének gyülekezete!

    Az embereket elsősorban a helyi megoldandó feladatok, folyó ügyek foglalkoztatják, és csak másodsorban az országos aztán meg a nemzetközi problémák. Az embereket nem nagyon foglalkoztatja, hogy a településük képviselői melyik párt szolgái, és nem érdekli őket a pártok közti acsarkodások. Inkább az tart érdeklődésre számot, hogy mennyire gondoskodnak a helyi közösségről. Egy polgármester nem attól jó vagy rossz, hogy melyik párt képviselője, hanem pártszimpátiájától vagy tagságától függetlenül mennyire rátermett, becsületes, igazságos, lokálpatrióta.  Tehát a helyi önkormányzatokat depolitizálni, “párttalanítani” kell.  De a kormányt is! Nem politikai, hanem pártfüggetlen szakkormányokra van szükség.

     Vagyis megérett az idő a jelenlegi államigazgatás átfogó megreformálására, új “izmust” kell kitalálni.  Miért is ne lehetne országunk világpélda?

     Vajon elgondolkodott valaki is azon, miért is települt nemzetünk ide, Európa kellős közepébe, s a sok közeli-távoli, olykor nagyobb lélekszámú, rokon nemzetségek közül pont a magyar kapta és vállalta a vezető szerepet? A társnemzetek meg beolvadtak a magyarságba. Az emberiség fejlődésében, előre haladásában nincs semmi spontán, véletlen. Mintha előre beprogramozott terv szerint történne e folyamat.  Minden népnek megvan (előirt) a saját rendeltetése.  Egyes nemzetek (népesebbek, mint a magyar) eltűntek (gótok, dákok, trákok stb.), beolvadtak, asszimilálódtak. Mi pedig vagyunk. Hajlíthatatlanok, büszkék, bátrak. Hazaszeretetünk, önfeláldozó patriotizmusunk példamutató.

v. Kövér György, Ungvár

Lektorálta Dr. Ing. Sebestyén – Teleki István, Zürich

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Aktuális, CIONIZMUS, Európai Egyesült Államok, Helyzetelemzés, Magyarország Cionista Gyarmat!, Nyilatkozat, Publicisztika Tagged: forradalmi változtatások, Magyarországnak Magyar Parlamentet Magyar Kormányt


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »