Stubendek László visszahívta posztjáról Knirs Imre alpolgármestert

Stubendek László visszahívta posztjáról Knirs Imre alpolgármestert

KOMÁROM. Stubendek László, Komárom polgármestere kedden írásban közölte az egyik helyettesével, Knirs Imrével, hogy december elsejével visszahívja õt az alpolgármesteri tisztségébõl. Ez azért is meglepõ, mert amikor augusztusban szárnyra kaptak az erre vonatkozó szándékáról szóló híresztelések, a polgármester portálunknak is cáfolta azok valóságtartamát. A továbbiakban már csak önkormányzati képviselõként tevékenykedõ Knirs Imre nem titkolja, csalódott a döntés miatt, s annak hátterében több okot is sejt.

Valóban az egyik alpolgármesterén takarékoskodik Komárom polgármestere?

„Számomra ez a polgármesteri döntés azért is fájó, mert Stubendek Lászlóval régóta ismerjük egymást, s az elõzõ két helyhatósági választáson egy csapatban munkálkodtunk annak érdekében, hogy õ városunk polgármestere lehessen. Polgármesterként, illetve alpolgármesterként éveken át sikeresen és hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, mindig kritikusan és objektíven meg tudtuk beszélni közös dolgainkat. Bár a nyári szabadságidényben felröppent a hír, miszerint a visszahívásomat fontolgatja, azt azonban a késõbbiekben cáfolta" – mondta Knirs Imre.

A leváltott alpolgármester bõ egy héttel ezelõtt egy barátjától értesült arról, hogy újabb híresztelések kaptak szárnyra, miszerint Stubendek László nem óhajtja, hogy alpolgármester legyen. "Akkor személyesen kerestem fel õt, s érdeklõdésemre azt válaszolta, hogy nem áll szándékában leváltani. Legutóbb múlt csütörtökön volt képviselõ-testületi ülés, amelyen Horváth Attila városi képviselõ rákérdezett az ilyen irányú szándékára. Akkor annyit mondott: takarékossági okokból fontolóra veszi, hogy a választási idõszak hátralevõ egy évét egyetlen alpolgármesterrel és esetleg a jelenleginél kevesebb képviselõvel fejezze be. Azt azonban nem konretizálta, hogy Keszegh Béla alpolgármestertõl vagy tõlem akar-e megválni“ – vázolta az elõzményeket Knirs.

Knirs Imre sosem rejtette véka alá a véleményét, bírálni is mert

November 14-én, kedden a polgármester, két alpolgármestere, asszisztense és a városi hivatal vezetõje vezetõségi ülésen vettek részt, ahol Stubendek László hivatalosan bejelentette Knirs Imre december elsejétõl hatályos leváltását, s a döntését írásban is borítékolta neki.

„Annak ellenére, hogy átvettem a határozatát, értetlenül állok a történtek elõtt, hiszen mindig is úgy gondoltam, hogy közösen dolgozunk a városunkért. Nem hagy nyugodni a gondolat, hogy milyen érdekek, történések húzódhatnak a háttérben. Furcsállom, hogy ha valóban a menesztésemet tervezte, akkor múlt héten miért utalt ki nekem egy új szolgálati okostelefont a régi, tönkrement helyett? Tudom, hogy a leváltásomat hivatalosan nem kell megindokolnia, hiszen ez egy bizalmi tisztség, s ha pár nap alatt valóban megingott a belém vetett bizalma, akkor joga van menesztenie. Emberileg azonban érdekelt a leváltásom oka, ezért az ülésen rákérdeztem. Annyit mondott, hogy az utóbbi idõben gyakran (pl.: az útfelújításokkal, illetve a belváros forgalmával kapcsolatban) bíráltam a döntéseit, ami a nemtetszését váltotta ki, s már képtelen velem együttmûködni. Mivel régóta ismer, kezdettõl fogva tudhatta, hogy mindig kitartok a véleményem mellett, nem vagyok egy „bólogatójános“. Bár annak minden ügyben hangot adtam, de a tevékenységét sosem akadályoztam. Az viszont tény, hogy a képviselõ-testületben nagyon nehéz bármit is átvinni, mert mindig akadnak gátlók, akik értelmes tervek esetén is keresztbetesznek annak, aki más véleményen van“ – részletezte a hétfõn történteket a menesztett alpolgármester.

Az új elkerülõúttal kapcsolatos petíció okozta a vesztét?

Knirs a Hírek.sk-nak arról is beszélt, hogy más okokat sejt a háttérben.

„A csütörtöki testületi ülésen résztvevõ képviselõk többsége megszavazta Komárom új városfejlesztési tervét, amelynek része az is, hogy az új helyi Duna-híd építése kapcsán a Holt-Vág mellett vezessen majd az elkerülõút. Nos, a tervet ellenzõ petícióhoz korábban a közremûködésemmel 6 500 aláírást gyûjtöttünk össze, s emiatt nézeteltérésünk támadt egymással. Máig azt vallom, hogy nem lett volna szabad megszavazni a tervet, hogy ez az új út az érintett zöldövezeten át vezessen. Én azt nem is tettem meg, mert azzal elárultam volna a petíciót aláíró polgárokat“ – mondta el korábbi összetûzésük egyik okát.

Hibázott, hogy az egészségügyi központ felújítására magyarországi támogatást akart szerezni?

Knirs szerint a Klapka téri egészségügyi központ fejlesztésének az ügye is meghatározó lehetett. „A magyar kormány utalt arra, hogy esetleg jelentõs összeggel támogatná a lerobbant állapotban lévõ, Klapka téri poliklinika újjáépítését, ha a felújított épületet magyar kultúra megtartását és magyarságtudatot erõsítõ tartalommal töltenénk majd meg. Nemcsak a komáromi poliklinika, hanem több Kárpát-medencei történelmi épület is részesülhetne a felújítására szánt komoly anyagi támogatásban. Bár ez ügyben a magyar féltõl még nem is kaptunk végleges választ, ám engem egyes városi képviselõk már azzal vádoltak, hogy én odaátról már biztosan ilyen-olyan összegeket zsebeltem be, ami természetesen nem igaz. A magyar félnek mindössze olyan tervdokumentációkat mutattam be, amelyekrõl Stubendek polgármester és az illetékes szakmai bizottságunk is tudott, illetve ahhoz megkaptam a felhatalmazását. Sõt, ez ügyben több esetben együtt tárgyaltunk Budapesten. Kérdés, hogy a leváltásom után is folytatódik-e majd ez és más, általunk közösen beindított pozitív folyamat.“   

Az alpolgármester a megyei választáson csak 19 vokssal maradt le fõnökétõl…

Knirs Imre menesztése további lehetséges okának azt tartja, hogy 4 500 szavazatot kapott a november 4-ei megyei választáson, s így Komáromot képviselve, a független jelöltként indult Stubendek mellett a Magyar Közösség Pártja (MKP) színeiben majdnem õ is bejutott a megyei parlamentbe – csupán 19 vokssal szerzett kevesebbet a fõnökénél.

„Nem tudom, fájlalta-e azt, hogy miután õ kilépett az MKP-ból, én pedig beléptem, s a párt színeiben nemcsak 1000-2000, hanem 4 500 szavazatot szereztem. Talán ez valamiféle intõ jel, vagy elviselhetetlen volt számára, hogy lassacskán felnövök hozzá, s ne feledjük: jövõre helyhatósági választások lesznek Szlovákiában. Talán bizonyos csoportnak az érdekében áll az, hogy engem most süllyesztõbe tegyenek, remélve, hogy egy év alatt a választók talán elfelejtenek. Elõfordulhat, hogy bizonyos körök alaposan befolyásolják, esetleg megfélemlítik õt. Pedig még el sem döntöttem, hogy 2018 õszén esetleg harcba szállok-e a polgármesteri posztért, errõl még korai lenne beszélni“ – mondta Knirs Imre eltávolítása további, általa vélt okát.

A történtek után a leváltott alpolgármester úgy véli, köszönettel tartozik a személye iránt megnyilvánuló töretlen és növekvõ támogatásért. „Eddig sem bántottam senkit, inkább segítettem mindazoknak, akiknek lehetõségem nyílt segíteni. Úgy érzem a belém vetett bizalom miatt, hogy nemcsak a városomnak, hanem a régiómnak is felelõséggel tartozom, és a leváltásom ténye nem tántorít el attól, hogy a jövõben is szeretett városomért és térségéért tevékenykedjek. Egyelõre városi képviselõként…“

Természetesen, portálunk a sajtóetika jegyében Stubendek László véleményét is kikérte. Komárom polgármestere azonban döntésérõl kedden este a telefonban csak ennyit mondott: „A holnap egy órakor kezdõdõ testületi ülésen fogom hivatalosan bejelenteni a Knirs Imre alpolgármester leváltására vonatkozó döntésemet, amelyet ma írásban közöltem vele. Most semmi mást nem akarok ezzel kapcsolatban mondani“. Tegyük hozzá: az egyik helyi lap fõszerkesztõje Facebook-oldalán kiírta, hogy Knirs menesztése várható volt, "mint az is, hogy jövõ év elején lemond a Laci. Éljen (Keszegh – a szerzõ megj.) Béla király!". Nos, ha valóban ilyen tervek vannak, azok elõbb-utóbb kiderülnek, hiszen helyi szinten hamarosan minden az önkormányzati választásról szól majd.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »