98 mil­liót csalt ki a Mig­ra­tion Aid Ba­bája

98 mil­liót csalt ki a Mig­ra­tion Aid Ba­bája

Bí­ró­sági íté­le­tek ta­nú­sít­ják, ho­gyan csalt ki gya­nút­lan em­be­rek­től több mint 98 mil­lió fo­rin­tot a Mig­ra­tion Aid el­hí­re­sült Ba­bája, akit va­ló­já­ban Tóth Csaba An­tal­nak hív­nak, s aki a sú­lyos bűn­cse­lek­mé­nye­kért 4 és fél évet töl­tött bör­tön­ben, ahon­nan nem olyan régen sza­ba­dult.

Nyom­ban ott foly­tatta, ahol ab­ba­hagyta, ismét egy csa­lás­so­ro­za­tért fo­lyik el­lene bün­te­tő­el­já­rás. Rá­adá­sul az el­múlt hó­na­pok­ban va­ló­sá­gos mig­ráns­biz­niszt épí­tett ki ma­gá­nak – írja a Ripost, alább folytatódik tényfeltáró anyaguk második része.

Az első: Lehull az álarc Európa Soros által pénzelt hóhérairól: börtönviselt, visszaeső zsidóbűnöző Zsohárék reklámarca

Két példánnyal is rendelkezünk abból a közel 50 (!) oldalas ítéletből, amelyben első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság, másodfokon a Fővárosi Bíróság, immár jogerősen 4 és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Babát, a Migration Aid színeiben ismertté vált férfit. Az ítélet száma 23.Bf.XI.7895/2007/7., 2008. március 13-án született.

Tóth Csaba Antal egy nagyon súlyos, 98 milliós (az ítélet szerint pontosan 98 millió 899 ezer forintos), 35 rendbeli nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalássorozatért és 10 rendbeli közokirat- hamisításért kapta ezt a büntetést.

Így indultunk el Baba nyomában

Maguk a károsultak keresték meg a Ripostot, miután több más szerkesztőségben is hiába jártak. A Migration Aid miatt hallani sem akartak Baba zavaros ügyeiről… A károsultaktól kaptuk meg az ítéletet, ennek nyomán indultunk el.

A becsapott emberek sérelmezték, hogy miközben Baba, vagyis Tóth Csaba Antal rendszeresen szerepel a tévében, rádióban, hősként ünneplik, addig ők egy fillért sem láttak a tőlük kicsalt összegből. Pedig jogerős ítélet van a kártalanításukat illetően is.

Újabb súlyos csalássorozat

Hamar kiderült, hogy Tóth Csaba Antal, miután leülte a rá kirótt büntetést, ott folytatta, ahol abbahagyta. Dokumentált információink szerint végéhez közeledik vele szemben egy újabb nyomozás, ugyancsak "jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt". Ismét csak sokmilliós összegben csalt ki, ingatlanok kapcsán, gyanútlan emberektől pénzt.

Tudtak-e minderről a Migration Aidnél?

Korábban már leköszönt, de magát ismét szolgálatba helyező szóvivőjük, Zsohár Zsuzsa először ezt nyilatkozta a Népszavának (2016. január 12., 3.oldal):

Baba büntetett előéletéről semmit sem tudtunk. Hogy milyen volt a múltja, nem tudtuk…

Aztán meg az Origónak azt, hogy Baba részletesen beszámolt nekik az elkövetett bűncselekményekről, sőt:

Maga köszönte meg egy alkalommal a szervezet alapítójának, hogy – mint fogalmazott – új életet kezdhetett.

Választhatunk tehát a homlokegyenest ellenkező nyilatkozatok közül. Az ugyan végképp nem derül ki belőlük, hogy Baba csak a korábbi, 4 és fél éves börtönbüntetéssel végződő, 98 milliós csalássorozatról számolt be a Migration Aidnek, vagy az újabb, hasonló nagyságrendű csalásokról is beszélt. Ami miatt tehát jelenleg is büntetőeljárás folyik ellene.

A lényeg amúgy mindkét esetben ugyanaz. Baba magát önkormányzati ingatlanértékesítőnek kiadva, előleget begyűjtve csalt ki sok-sok millió forintot. A becsapott emberek bottal üthetik a pénz nyomát…

Baba nagy biznisze

Köztudomású Baba környezetében – több "ügyfelével" is beszéltünk, részleteket ismertünk meg, eseteket dokumentáltunk -, hogy túl a csaló ingatlanbizniszen, igazi területe, fő bevételi forrása a seftelés. Elsősorban arannyal, ékszerekkel, esetenként drágakövekkel foglalkozik.

A Migration Aidben Baba, azaz Tóth Csaba Antal nagy lehetőségre talált. Hiszen a legtöbb migráns aranyat, ékszereket hoz magával, készpénze alig. Ha bármire szüksége van, ékszerekkel, arannyal tud fizetni. Van némi gond azzal, hogy a migránsoktól kapott ékszerek, aranyak jelzése nem alkalmas az Európai Unióban való forgalomba hozatalra, de Tóth "Baba" Csaba nagyon ügyes, erre is tud megoldást.

Sokféle igényt ki tud elégíteni ma is. Mert a biznisz, túl a nagy Keleti pályaudvari rohamon, zavartalanul folytatódik.

Magyar kártyás telefon, notebook, töltő vagy powerbank kell? Bérbe adott lakás, autó, fuvarok szervezése, vagy akár csak egy melegebb kabát? Jöhet az arany, ékszer is fizetségként! A kicsit módosabb migránsoknak sosem kellett a Keleti pályaudvaron a puszta földön aludniuk, akadt jobbfajta szállás a kisebb-nagyobb ékszerekért cserébe…

Egy helyen a feldühödött lakók, akiknek már nagyon elegük lett a migránsbizniszből, a csencselésből és a szobáztatásból, még a lépcsőházi bejáratot is lehegesztették. Nagyon megunták, hogy ismeretlen közel-keletiek adják egymásnak a kilincset, hogy hajnalig megy a dínomdánom.

Baba meglátta élete újabb nagy lehetőségét a migránsok önzetlen segítésében és kiszolgálásában. Jó néhány esetet sikerült feltérképeznünk, dokumentálnunk, bíróság előtt is bizonyítani tudjuk állításainkat. Segítségünkre volt a Migration Aid több, a sötét ügyek miatt csalódott aktivistája is.

Baba még tovább merészkedik…

Ha egy üzlet beindul … Baba már a nyári, migránsokkal teli időszaktól kezdve névházasság-közvetítést is vállal. Pénzért sok mindenre kapható hölgyek a közreműködésével hajlandók feleségül menni migránsokhoz. Akik közül néhányan húsz-harmincmilliós autókkal érkeznek Nyugat-Európából az üzlet nyélbeütésére.

Baba ez esetben is a vaskos előleg híve. Azt mondja, hogy mindent nagyon gyorsan el tud intézni, jól ismer néhány mindenre kapható anyakönyvvezetőt, és tud tartózkodási engedélyt is szerezni.

Aztán persze nem megy ilyen egyszerűen a dolog. Beszéltünk becsapott, a pénzüket dühödten visszakövetelő migránsokkal, akik már nagyon durván fenyegetőztek.

Baba megbecsüli a kicsit is, jó pénzért, előre utalással, gyógyszercsempészettel is foglalkozik, ravaszul becsomagolt küldeményei akadtak már fenn a rostán.

Egyszóval Baba megtalálta számítását a migránsbizniszben, jól megél belőle. Az üzlet egyelőre zavartalanul folytatódik – még szerencse, hogy saját állítása szerint nem Magyarországon adózik.

A Ripostot ért vádakról

1. Baba első cikkünket "cáfolva" külön Facebook-közleményben hazudta a közvélemény és a valótlan állításaihoz statisztáló média arcába, hogy sosem volt börtönben.

Állítása nem felel meg a valóságnak, lásd a Fővárosi Bíróság cikkünk elején hivatkozott ítéletét és a büntetés-végrehajtás vonatkozó dokumentumait.

2. Baba azt is tagadta, hogy országos körözést adtak ki ellene azért, mert a második csalássorozat miatt hiába idézte az ügyészség.

Állítása nem felel meg a valóságnak. Bizonyítani tudjuk, hogy a Migration Aid aktivistája szerepelt a körözési listán, éppen a Keleti pályaudvar környékén akadt horogra, egy rutinellenőrzés során.

3. Voltak, akik a fejünkre olvasták, hogy cikkünk elkészítése közben nem kerestük meg a Migration Aidet.

Az állítás nem felel meg a valóságnak… Felhívtuk Zsohár Zsuzsa szóvivőt, aki meglepetten hárítani igyekezett, amikor Baba iránt érdeklődtünk. Kérésünk ellenére nem adta meg a telefonszámát, azt máshonnan szereztük meg. Nem tudtuk mire vélni, amikor rövidesen lemondott szóvivői posztjáról.

4. Volt orgánum, amelyik "sajtóetikát" emleget , hogy nem kerestük meg magát Babát, ennek a szomorú, sok segítő szándékú ember jóindulatával visszaélő történetnek a főhősét.

Az állítás nem felel meg a valóságnak. Megkerestük, a saját lakásán fogadott bennünket.

Az 1 óra 54 perces magnófelvételen rögzítettük hárítását, a tények elferdítését, letagadását. Például a kérdéses időben ő nem börtönben volt, hanem az apjánál Kairóban. Itt tudhattuk meg, hogy nem Magyarországon adózik, neki külföldi cége van, őt itt üldözik stb.

Fennakadt a szemünk, amikor a Migration Aid ikonja, sztárja, hőse nagyon csúnyán beszélt az általa – saját állítása szerint – hivatalosan is képviselt szervezetről. Amelynek "arcaként" is oly sok helyen megnyilatkozott. Íme a közel 2 órás beszélgetésből egy rövid ízelítő.

Utóirat

A Migration Aid tagjai még korábban Wallenberg-díjra terjesztették fel Babát.

A Raoul Wallenberg-díjat a Wallenberg Egyesület adományozza, többek között azoknak a polgárjogi aktivistáknak, akik bátor kiállásukkal, életútjukkal mutatnak példát embertársaiknak a helyi, térségi és országos közéletben.

Úgy értesültünk, hogy cikkünk nyomán Tóth Csaba Antal neve hirtelen lekerült a kitüntetettek listájáról. Érdeklődtünk az egyesületnél, de csak annyit mondtak, hogy január 18-ig bárki neve fel- és lekerülhet a listára. Amely, reméljük, hogy végül méltó lesz Raoul Wallenberg emlékéhez…

(Szerkesztőségünk persze nem ért egyet az efféle wallenberges mércékkel, az írást ennek ellenére csonkítatlanul közöltük.)


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »