Az egészséges környezet érdekében lehetőség nyílik a kisajátításra

Akormány ma elfogadta akörnyezeti terhekről szóló jogszabálykörnyezetvédelmi minisztérium által benyújtott módosítását. A módosítás lehetővé teszi a tulajdonjog korlátozását olyan esetekben, ha másként nem sikerül megszerezni a földtulajdonosok beleegyezését abba, hogy telkükön elvégezzék a helyreállítási munkálatokat, melyeket a környezet és a lakosság egészségének védelme indokol.

Paradox módon olyan eszközt vezetünk be, melyet csak kivételes esetekben akarunk használni. Egyfajta biztosítékot jelent, ha más módon nem lehet megegyezni a tulajdonosokkal” – jelentette ki Sólymos László környezetvédelmi miniszter. Elmondása szerint a tárca továbbra is az egyéb lehetőségeket részesíti előnyben. Legyen az vétel, bérlet, szolgalmi jog vagy egyéb megoldás.

Jelenleg érvényes szabályozás szerint, ha nem sikerül megegyezni a tulajdonossal, nem lehet elkezdeni a terület szanálását sem. “Például, ha valaki olyan irreális pénzügyi követeléssel áll elő, melyet nem áll módunkban teljesíteni, leállíthatja a környezetet fenyegető terhek felszámolásának folyamatát” – folytatta Sólymos László.

A környezetvédelmi minisztérium által kidolgozott változást például a vereknyei hulladéklerakó ügyében is tapasztalt nehézségek teszik indokolttá. Azoknak a tulajdonosoknak, akiknek a telkén zajlana a kármentesítés, méltányos kártérítés jár jogaik átmeneti korlátozásáért. Még nem zárultak le a tárgyalások. Ahhoz azonban, hogy a szanálás elkezdődhessen, a tárcának tisztáznia kell, milyen jogviszony alapján használhatja az érintett parcellákat. „Az új jogszabály ellenére bízom benne, hogy létrejön a megállapodás. És az új szabályozásnak köszönhetően a jövőben megelőzhetők lesznek a hasonló helyzetek a többi környezeti teher felszámolásánál” – zárta a miniszter.

A tárca maximális figyelmet fordít a vereknyei veszélyeshulladék-lerakó felszámolására. Ennek köszönhetően az utóbbi hónapokban nagyobb előrelépés történt, mint az előző években. Elkészült a projektum, a munkaterv és folyik a közbeszerzési eljárás. A minisztérium elsősorban európai alapokból kívánja finanszírozni a munkálatokat, a Környezeti Minőség Operatív Program keretében összesen 180 millió euró áll rendelkezésre a környezeti terhek helyreállítására.


Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »