Az „építők” elismerése

Alsóbodokon a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában, amelyben gróf Esterházy János hamvai is nyugszanak, november 11-én, Szent Márton napján a kápolna építői részére mutattak be szentmisét és köszönték meg munkájukat.

A szentmisét a magyarországi Csitár községből Horváth Bertalan lelkiatya mutatta be. A hálaadó szentmise keretében köszönetet mondott azért a munkáért, amellyel a kápolna építésén dolgozók bebizonyították, hogy a test és a lélek templomát egyaránt tudják építeni a közösség részére. A szentmise zenei liturgiáját orgonajátékával az ipolynyéki Balázs Ottó végezte. A szentmise után az alkápolnában Esterházy János boldoggá avatásáért mondtak imát a jelenlevők, amelyen többek között a magyarországi Csitár, a Zobor-vidéki Csitár, valamint Alsóbodok községek polgármestereivel együtt Őrhalom, Bercel, Kozárd és Balassagyarmat egyházközségek hívei is részt vettek.

A szentmise végén Paulisz Boldizsárnak Horváth Bertalan atya jelenlétében dr. Hajas Pál a Szentatya által megáldott, vatikáni címerrel ellátott bort nyújtott át.

A lelki programot követően Paulisz Boldizsár, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület elnöke és Karaffa Attila, a Pázmaneum társulás ügyvezető elnöke megköszönték az építőknek az Esterházy János Zarándokközpont megépítésén, kialakításán végzett áldozatkész fizikai munkájukat és elismerésüket fejezték ki, hogy hozzájárult gróf Esterházy János végakaratának teljesítéséhez.

Elismerő oklevélben részesült Grezso Béla, Kotyesovszky Marian, Kovács Norbert, Gyepes Pál, Tigyi Lajos, Bene Mihály, Paulisz István. Ugyancsak elismerésben részesült Lencsés Zsolt magyarországi freskófestő, aki a Szent Kereszt felmagasztalása kápolna freskóinak elkészítésében munkálkodott. Az oklevelek és az első kegytárgy átadásának ünnepségét Kolon község plébánosa, Durás Márk is megtisztelte.

Az ünnepség végén a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke átadta a kápolna részére az első kegytárgyat, egy kelyhet, amely ThDr. Karaffa János lelkiatya adománya. A kelyhet Paulisz Boldizsár köszönte meg és vette át a kápolna részére.

 


Forrás:pazmaneum.com
Tovább a cikkre »