Az Evola-vírus a beteg nemzettestben

Az Evola-vírus a beteg nemzettestben

Az ultrajobboldaliság lehetőséget ad a kallódó fiatal jobberek értelmesebbjeinek kinőni a szélsőjobboldaliságot, és átevickélni egy globalista neokonzervatív jobboldaliság felé.

„Március 15 (…) nem lehet a mi ünnepünk. Emlékezni-visszatekinteni – elengedhetetlen, de az általunk helyesnek minősített alapelvek szellemének értelmében.” „E sorok szerzője (…) külön missziójaként határozza meg, hogy bizonyos, a tradícionalitás elveinek a megjelenítésétől nem idegen történelmi alakokat a maguk eredeti fényében próbálja bemutatni. Ilyen, például, I. Ferenc József császár és király, (…) Metternich herceg és kancellár, Alfred Fürst zu Windisch-Grätz tábornagy és főparancsnok, Haynau táborszernagy és főparancsnok, de ilyenek lesznek majd azok a császárhű-királyhű magyarok, akik egyáltalán nem kis számban harcoltak Bocskai, Bethlen, Thököly, Rákóczi és Kossuth lázadó, belháborút kirobbantó horda-hadai ellen…” – írta jó pár éve a hazai tradicionalisták doyenje az azóta már megszűnt labanc.org oldalon, de ezek gondolatok megtalálhatók a Pannon Front c. folyóirat 32 és 35 számaiban. Úgy tűnik, a misszió sikeres.
Kossuth és Petőfi megvetendő alakjai a magyar történelemnek, csakúgy, mint Rákóczi, Bethlen és Bocskai. A kuruc seregek közönséges rabló hordák voltak, és az összes szabadságharcunk nem volt egyéb a söpredék lázadásánál, amit joggal toroltak meg az osztrákok, de még Dobó István is megérdemelte a tömlöcöt, mert engedetlen volt Habsburg Ferdinánddal szemben. A reformer Széchenyi se pozitív figura, ahogyan Mátyás király sem. Kik az igazi hősök? A Habsburgok, azok politikusai és hadvezérei, elsőként is Haynau, aki kivégeztette az aradi tábornokokat.

Ilyen, és ehhez hasonló nézeteket vallanak a tradicionalisták, más néven „ultrajobboldaliak”, akik egyre meghatározóbb tényezővé váltak a szélsőjobboldalon. Több folyóirattal rendelkeznek, kiadóik jelentős anyagi háttérről árulkodnak. Két fontos szerző: Horváth Róbert és Baranyi Tibor Imre a Magyar Szigeten is tartott előadást. Baranyi egy ideje Vona Gábor tanácsadója, és az Attila Király Szellemtudományi Akadémia előadója (László Andrással egyetemben), de maga Vona is publikált a tradicionalisták egyik folyóiratában, a Magyar Hüperionban. Ironikus módon még a magát kurucokról elnevező portálon is megjelennek írások ebben a szellemben. Lipusz Zsolt például Dózsát és Táncsicsot törli ki a magyar történelmi hősök közül a kuruc.info-n, ahol a Haynaut több írásban is dicsőítő Pannon Front-ot is reklámozzák. Az Evola-vírus a mainstrem jobboldalt is megtámadta, legalábbis erről tanúskodik, hogy Bogár László professzor nagyon hasonló nézeteket kezd az utóbbi időkben hangoztatni 1848-cal kapcsolatban (bár olyan messzire azért még nem megy el, mint a keményvonalasok), és a neve is ott virít a tradicionalista guruk mellett az Attila Akadémia honlapján.

A jelenség eddig a kutyát nem érdekelte, mígnem a Magyar Hajnal ki nem robbantott egy botrányt, hogy miféle magyarellenes nézetek is terjednek a Jobbikon belül, sőt a Jobbik és a Hatvannégy Vármegye mozgalom voltaképp egy magyarellenes, kozmopolita elitet nevel ki az Attila Szellemtudományi Intézetben. A kérdés kapcsán Pozsonyi Ádám is megnyilvánult, és hagyományos nacionalista szemszögből intézett támadást a tradicionalizmus térhódítása ellen, ami „terjed, mint a pestis”.


Forrás:mandiner.hu
Tovább a cikkre »