Ellenség-Büntető-Jog alkalmazása a diktatúra meglétének bizonyítéka

Felhívás

Kérjük az alábbi rövid tanulmányt küldjétek tovább minél több magyarnak, tegyétek ki minél több nemzeti portálra. Amennyiben anyaországi portálokra teszitek ki, akkor lássátok el a magyarországi példákkal. Minél több a példa és minél több a brutális, a törvényeket, alkotmányt lábbal tipró eset, annál előrehaladottabb az ország a diktatúra felé vezető úton! A határon túli portálokra az utódállam eseteiből adjatok példákat, ahogy tette ezt a szerző a HVIM erdélyi elnökei esetének bemutatásával. Munkára fel! -kedves Olvasóink.

Bamutatjuk Günther Jakobs professzort a dél-amerikai államok kedvencét

Günther Jakobs német jogfilozófus professzor

Günther Jakobs német jogfilozófus által kidolgozott és rajta keresztül közismertté vált, vitaviharokat kavaró büntetőjogi törzsfogalom. 1985-ben tette közzé először ezt az elméletét, amit szerinte az óta sem népszerűsített, hanem a meglévő büntetőjogból szűrte ki a meglétét és alkalmazását. Vallotta még akkoriban, hogy az Ellenség-Büntető-Jog rejtett vagy nyílt alkalmazása a totalitarizmus felé igyekvő kormányok útján egy olyan mérföldkő, mely egyértelműen leleplezi és bemutatja a kormány/államfő szándékát a diktátorrá válás folyamatában. Lehetséges azonban az is, hogy az állam erőszak szervei maguk alá gyűrik a gyenge kormányokat és ők maguk alkalmazzák az Ellenség-Büntető-Jog-ot kényük-kedvük szerint.

Az Ellenség-Büntető-Jog nem egyéb, mint a polgári jogok megszüntetése az állam ellenségeivel szemben, az egyéni emberi jogok hatályon kívülre helyezése bizonyos csoportokra való tekintettel. Az Ellenség-Büntető-Jog szerint az állam ellenségeire minden eszköz alkalmazható. Günther Jakobs az Ellenség-Büntető-Jog-ot nem jognak tartja, hanem egy eszköznek, amely a jogállamisághoz való kötelékeitől meg van teljesen fosztva és csakis a veszélyelhárításra használják. A veszély-elhárítási-jog a rendőrség és más állami erőszakszervezetek jogalkalmazási területe a közbiztonság és a közrend fenntartása érdekében. Az ártatlanság vélelmét, a polgárjog egyik alapelemét, a veszély elhárítási jog alkalmazása esetén hatályon kívül helyezik.

Minden magát demokratikusnak meghatározó állam tagadja, és rejtegeti az Ellenség-Büntető-Jog alkalmazását.

Azok a polgárok, akik az állam jogrendszerét tudatosan visszautasítják és/vagy annak teljes vagy részleges megsemmisítésére törekednek, elveszítik polgári jogaikat, és személyiségi jogaikat is, és az állam minden eszközzel küzdhet ellenük. Ezek a személyek NEM-SZEMÉLYEK-ké (német eredetiben: Unpersonen) válnak.

A terrorista, aki a fennálló társadalmi rendet akarja megváltoztatni,a megrögzött bűnelkövető, aki az állam törvényeit tudatosan figyelmen kívül hagyja, vagya Maffia-tag, aki csak a klánja törvényeire van tekintettel

NEM-SZEMÉLYEK és nem alkalmazandók rájuk a polgárokra vonatkozó törvények.

1985-ben Jakobs még leíró módon foglalkozik a témával, de 2004-től már megváltozik az alapállása és a német törvényekben tetten ért Ellenség-Büntető-Jog-nak megfelelő részeket pozitívan értékeli. 2001 szeptember 11-i WTC elleni terrorcselekmények után szükségesnek tartja az Ellenség-Büntető-Jog külön megfogalmazását, teljessé tételét és parlamenti elfogadtatását, valamint az alkotmányban való rögzítését is.

Jakobs kijelenti, hogy a hatályos német jog már tartalmazza a ” Ellenség-Büntető-Jog szálait és részecskéit”, például

a megelőző fogva tartás,bűncselekmény elkövetése az is, ha egy bűnözési művelet előkészítésével vádolhatnak megkapcsolati akadály a védőügyvédek és az ügyfelek között.

Ezzel az Ellenség-Büntető-Jog (Feindstrafrecht) jogilag és társadalmilag elismert elvét lehetne a “társadalom nyíltan beazonosított ellenségeire” alkalmazni, de csak azokra.

Szőcs Zoltán erdélyi HVIM-elnök elhurcolása

A fenti eszmefuttatás után kérdezhetjük, hogy Románia, de kérdezhetjük az egész Európai Uniót, mennyire jogállam, ha a választott parlamentjeik által és szakértő jogászok által el nem ismert Ellenség-Büntető-Jog-ot alkalmazzák a legutóbbi 2 esetben is a 2 HVIM elnök letartóztatása kapcsán.

Nem a rendőrség, hanem a terrorelhárítás fekete álarcos, állig felfegyverzett terroristái ütöttek rajtuk.Mondvacsinált ürügy a vád, ami nem felel meg, az elkötelezett szakértök szerint sem, egy robbanószerkezetnek és bombacsinálásnak.Elhurcolták őket lakhelyüktől messzire a román állami sovinizmus és ultranacionalizmus fellegvárába, Bukarestbe. Tehát nem a lakhelyükön kerül az ügyük kivizsgálásra.Nem engedtek meg nekik védőügyvédet, ami egyenesen alkotmányellenes az EU minden tagállamában.A fogva tartás meghosszabbítása nem egyéb, mint „letartóztatás határozatlan időre”, ami szintén alkotmányellenes.A pszicho terror alkalmazása kínzásnak minősül, tehát szintén alkotmányellenes. A fentiek alkalmazását, a román terrorelhárítás és ügyészség részéröl, pszicho terrornak lehet besorolni.

Tobias Singelnstein und Peer Stolle államjogászok a fentiekhez sorolják az antiterror törvényeket, a szervezett bűnözés és a külföldiekkel foglalkozó törvényeket is. A megelőzési fogva tartás is ebbe az osztályba sorolandó, vagyis tiltott, alkotmányellenes, mégis alkalmazzák. A gyakorlatot a futball-huligánok kapcsán vezették be, de azóta gyakran alkalmazzák. Gondoljunk Orbán Viktor és a belügyminisztere intézkedésére, a kínai, kommunista kormányfő budapesti látogatására. Előtte való nap a kritikus tibetieket letartoztatták. Ugyan ehhez az eszközhöz nyúltak a magukat ultrademokratikusnak nevező svájciak is. Ők is letartóztatták a harciasabb tibetieket a kínai kormányfő svájci látogatása elött.

Kolumbiában 1990-töl alkalmazzák az Ellenség-Büntető-Jog-ot. Tóásó Előd ennek köszönheti, hogy bírósági tárgyalás és ítélet nélkül több évig vizsgálati fogságban tartották. Érdemes még megjegyezni, hogy Günter Jakobs Dél-Amerikában nagyon felkapott államjogász lett. Az egyetemek diszdoktori záporban részesítik, kormányfők hívják meg, könyveit, írásait lefordítják és kiadják.

Nem Románia mentegetésére, de meg kell említeni, hogy az Amerikai Egyesült Államok, mint a világ csendőre nyíltan alkalmazza az alkotmányellenes,, és az alapvető emberijog ellenes intézkedéseit. Ilyen például az Al-Kaida, vagy az afganisztáni Talibánok „törvényen kívüli harcosokká” való besorolása és mindenféle ítélet nélküli, nemzetközi egyezményeket semmibe vevő módon való zárva tartása Guantánamoban.

Atijah Abd al Rahman Osama bin Laden helyettese ugyanarra a sorsra jutott, mint főnöke: nem foglyul ejtették, hanem meggyilkolták

Úgy az Al-Kaida tagjait, mint a talibánokat többszörösen törvénytelen módszerekkel ejtik fogságba, de nem háborús foglyokként kezelik öket, hanem kényük-kedvük szerint tartják fogva őket Guantanamoban vagy más helyeken, kínozzák őket gyakran halálra. A foglyul ejtetteket emberrablásnak besorolható módon hurcolják el. Ugyanolyan súlyos, illetve még súlyosabb állami terrornak besorolható a talibán illetve Al-Kaida vezérek megkeresése (pontos lokalizálása) drónokkal, illetve távirányított rakétákkal, vagy, ahogy ezt tették Osama bin Ladennel is, speciális egységet küldtek egy más ország területére és nem foglyul ejtették, hanem meggyilkolták a saját házában. Ezeknél nem a foglyul ejtés a cél, hanem az azonnali és biztos meggyilkolásuk. Anwar al-Awlaki amerikai állampolgárt Jemenben gyilkolták le célzottan, aminek Obama elnök határtalanul örült.

Anwar-al-Awlaki amerikai állampolgárt Jemenben gyilkolja meg a CIA, Obama határtalan örömére

Atijah Abd al Rahman-t (elöször a Libyan Islamic Fighting Group és Ansar al-Sunna tagja, késöbb Osama bin Laden kinevezi saját és az Al-Kaida helyettesének) és Baitullah Mehsud Al-Kaida, ill. Talibán (Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)) vezéreket a CIA lokalizálta és a kiküldött speciális egységek drónok bevetésével likvidálták őket. Utóbbit a feleségével, és 7 testőrével együtt.

Az amerikai „világ csendőr” nemzetközi egyezményeket lábbal tipró, a saját alkotmányát is felrúgó cselekedeteinek se szeri, se száma. Amerika mára már nemcsak a saját országhatárain belül számit diktatúrának, hanem az egész földgolyót uraló diktatúrává vált. Ezt fejezi ki az új arculata is, mely a „világ csendőr” kifejezés formájában terjedt el a Föld népei között.

Baitullah Mehsud- megölése súlyos csapás a pakisztáni talibánokra.

 A fentiek alapján kijelenthető, hogy Romániában egy rejtett, azonban demokráciának álcázott diktatúra uralkodik, mely különösen erőteljesen súlyt le a területi és közigazgatási autonómiájukat követelő székelység ellen.

Mivel hasonló, de jobban rejtett és/illetve kevésbé erőteljesen megnyilvánuló Ellenség-Büntető-Jog-ot alkalmaznak az EU minden tagállamában ezért a polgárok nagy része hovatovább mind jobban eurószkeptikussá válik, kritikusan szemlélik az EU tagállamaiban közös politikai folyamatokat és az EU-ból való kiválást, mint lehetséges alternatívát veszik tekintetbe. Ebben az euroszkeptikussá válási folyamatban nagyot nyom a latban az a jelenség is, hogy az egyes államok jogtiprásainak túlkapásai esetén Brüsszel néma marad.

Amennyiben az euroszkeptikus polgárok az EU-tagállamokban túlsúlyba kerülnek ez az EU szétesésének egyik legbiztosabb ismérve lesz! Az euroszkeptikus polgárok feladata lesz a kilépéssel kapcsolatos népszavazások megszervezése. A tagállamok kilépései lavinaszerűen fog lezajlani és az EU-t a történelem szemétdombjára vetik.

Felhasznált források:

https://de.wikipedia.org/wiki/Feindstrafrecht ; letöltés ideje: 2016 jan. 01, 12.39https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Jakobs; letöltés ideje: 2016 jan. 01, 12.39http://www.recht-als-kultur.de/de/aktivitaeten/forum-recht-als-kultur.3/guenther-jakobs-zur-theorie-strafrechtlicher-zurechnung.61/

Dr. Ing. Sebestyén Teleki István, Zürich – Erdőszentgyörgy, 2016 január 01.

Kategória:Aktuális, Értelmezés, Székelyország, Tóásó Előd Tagged: Al-Kaida, Amerikai Egyesült Államok, diktatúra, magyarellenes apartheid Romániában, Talibán


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »