Itt a fordítás, így kérte Orbán Sorostól az ösztöndíjat

Itt a fordítás, így kérte Orbán Sorostól az ösztöndíjat

“Kutatásom témája a civil társadalom Kelet-Közép-Európában. Egyetemi tanulmányaim során kezdtem a civil társadalom problémáival foglalkozni. Ebben a témában írtam a szakdolgozatomat, most pedig egy, a kelet-közép-európai civil szervezeteket kutató csoport tagja vagyok.

A magyar társadalomban az 1980-as évek elejétől zajló folyamatokat a politológusok a civil társadalom újjászületéseként értékelik. Az állam kontra civil társadalom koncepciója néhány éve már a politikatudomány és a közélet kulcsszavainak látszanak. Ezt a koncepciót a hivatásos politikusok, a független politikai mozgalmak és a politológusok is használják, de furcsa módon eddig senkinek sem sikerült meghatároznia a kategória jelentését.

A lengyel és a magyar fejlődési út közötti különbségek ellenére, a magyar mozgalmak nagymértékben felhasználták az „új evolucionizmus” elméletét. Sőt, egyes új szervezetek programja az „új evolucionizmus” magyar körülményekhez igazított, modernizált változatának tekinthető. Láthatjuk egyrészt az állam, másrészt a társadalom szétválasztását. A társadalom feletti ellenőrzés változik. Az események ezen láncolata várhatóan a következő évtizedekben is folytatódni fog. Lehetséges, hogy Kelet-Közép-Európában a diktatúrából a demokráciába vezető egyfajta átmenettel kell szembenéznünk. Ezen átmenet egyik fő eleme a civil társadalom újjászületése lehet. Úgy vélem, az állam és a társadalom kapcsolata egész Kelet-Közép-Európában átalakulás alatt áll, és ez a folyamat minden országban speciális jellemzőkkel rendelkezik.

Az Oxfordban eltöltendő hónapok nagyon hasznosak lennének abban a tekintetben, hogy Közép-Kelet-Európa e nagyon fontos problémáját egy másik szempontból is meg lehetne vizsgálni. Közép-Kelet-Európában a civil társadalom koncepciója Hegel és Marx alapján vált ismertté. Érdekel a probléma megjelenése az angol liberális tradícióban (pl. Hobbes, Locke, Paine, Mill). Kíváncsi vagyok a modern elméletekre is.

Sokat hallottam az Oxfordban kidolgozott híres analitikai módszertanról. E módszertan felhasználásával szeretném megtalálni azokat az elméleti koncepciókat, amelyek alkalmasak a régiónkban zajló folyamat leírására, és valahol a tiszta elmélet és az empirikus szint között helyezkednek el.

Legjobb tudomásom szerint Oxfordban találkozhatok ismert és számomra fontos előadókkal (pl. Brus, Pelczynski, Raz).

Korábban már dolgoztam együtt oxfordi ösztöndíjas diákokkal, akik sokat meséltek nekem az ottani kedvező munkakörülményekről.

Orbán Viktor”


Forrás:alfahir.hu
Tovább a cikkre »