IV. Tűzön-vízen át! – Leltár

Parázs vitákkal fűszerezve a kormány 566 törvényjavaslatát szentesítette az elköszönő parlamenti ciklusban a Tisztelt Ház.

Zúgott, zakatolt a törvénygyár! Üléseztek hajnalok hajnaláig, és még azon is túl. A szorgalommal tehát nem volt baj. Aratási időben volt ekkora buzgóság a régmúlt századokban: akkor a búza, a rozs, árpa, ezúttal pedig a törvények, jogszabályok betakarítása, a cséplőgép gyorsaságával történő feldolgozása ösztönözte a jelen-, és távollévőket.

Ezer oldalt messze-messze meghaladóan szövegeztek az elfogadott indítványok. Kalap megemelve előtte, ’ki elolvasta mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek rikkantása nyomán a zenekar egységes hangzása érdekében kételkedés, mérlegelés és  gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kell megnyomni. Persze még így is voltak, minden oldalon voltak, akik figyelmetlenségből, vagy más megfontolásból, „téves gomboz” nyúltak.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó zöld utat kapott törvények, törvénymódosítások.  

Összeállításunk különlegessége: rákattintva eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó zöld utat kapott törvények, törvénymódosítások.  

Összeállításunk különlegessége: rákattintva eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó zöld utat kapott törvények, törvénymódosítások.  

ÉV

2014

2015

2016

2017

2018

ÖSSZESEN

Emberi Erőforrások Minisztériuma

4

19

10

20

53

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

12

31

28

26

97

ÉV

2014

2015

2016

2017

2018

ÖSSZESEN

Emberi Erőforrások Minisztériuma

4

19

10

20

53

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

12

31

28

26

97

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Felelős a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az iskolai oktatás fejlesztéséért, kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, valamint a magyar sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért. A tárca előterjesztéseit Balogh Zoltán miniszter jegyezte.

2014

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi CXI. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról. 

szövege: PDF

145

35

5

2014. évi CV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

szövege: PDF

122

63

0

2014. évi CI. törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

130

37

28

2014. évi LVII. törvény

Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

129

34

21

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi CXI. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról. 

szövege: PDF

145

35

5

2014. évi CV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

szövege: PDF

122

63

0

2014. évi CI. törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

130

37

28

2014. évi LVII. törvény

Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

129

34

21

2015

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXXIV. törvény

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

158

5

32

2015. évi CCXXIII. törvény

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

189

1

7

2015. évi CCVII. törvény

A  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

134

41

0

2015. évi CCVI. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

109

9

51

2015. évi CLXIII. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

160

5

3

2015. évi CLIV. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény módosításáról.

szövege: PDF

107

30

24

 2015. évi CXXXIII. törvény

 Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

5

60

 2015. évi CXXXI. törvény

 Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról.

szövege: PDF

123

65

0

2015. évi CXXIII. törvény

Az egészségügyi alapellátásról.

szövege: PDF

151

38

0

2015. évi LXXVII. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

156

8

29

2015. évi LXV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

szövege: PDF

112

59

0

2015. évi LXIV. törvény

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

111

29

28

2015. évi LXIII. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

szövege: PDF

167

0

0

2015. évi LIV. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

134

7

29

2015. évi XXX. törvény

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

169

0

2

2015. évi XXIX. törvény

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2015. évi XXIII. törvény

Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi XVIII. törvény

Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi XIV. törvény

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

62

1

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXXIV. törvény

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

158

5

32

2015. évi CCXXIII. törvény

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

189

1

7

2015. évi CCVII. törvény

A  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

134

41

0

2015. évi CCVI. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

109

9

51

2015. évi CLXIII. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

160

5

3

2015. évi CLIV. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény módosításáról.

szövege: PDF

107

30

24

 2015. évi CXXXIII. törvény

 Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

5

60

 2015. évi CXXXI. törvény

 Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról.

szövege: PDF

123

65

0

2015. évi CXXIII. törvény

Az egészségügyi alapellátásról.

szövege: PDF

151

38

0

2015. évi LXXVII. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

156

8

29

2015. évi LXV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

szövege: PDF

112

59

0

2015. évi LXIV. törvény

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

111

29

28

2015. évi LXIII. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

szövege: PDF

167

0

0

2015. évi LIV. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

134

7

29

2015. évi XXX. törvény

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

169

0

2

2015. évi XXIX. törvény

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2015. évi XXIII. törvény

Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi XVIII. törvény

Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi XIV. törvény

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

114

62

1

2016

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLXXII. törvény

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

149

29

5

2016. évi CLXVII. törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

148

0

32

2016. évi CLXVI. törvény

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

122

31

28

2016. évi CXIX. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

152

2

36

2016. évi CXXVI. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

129

34

29

2016. évi LXXX. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

64

1

2016. évi XLV. törvény

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

38

23

2016. évi XXXIV. törvény

Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról.

szövege: PDF

132

40

1

2016. évi XXVI. törvény

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

30

25

2016. évi XXI. törvény

Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

118

53

4

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLXXII. törvény

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

149

29

5

2016. évi CLXVII. törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

148

0

32

2016. évi CLXVI. törvény

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

122

31

28

2016. évi CXIX. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

152

2

36

2016. évi CXXVI. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

129

34

29

2016. évi LXXX. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

64

1

2016. évi XLV. törvény

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

38

23

2016. évi XXXIV. törvény

Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról.

szövege: PDF

132

40

1

2016. évi XXVI. törvény

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

30

25

2016. évi XXI. törvény

Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

118

53

4

2017

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CLXXXVIII. törvény

 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

141

24

8

2017. évi CLXXX. törvény

 

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

137

27

7

2017. évi CLXXVIII. törvény

 

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

173

0

0

2017. évi CLXXV. törvény

 

 

 

Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről.

szövege: PDF

169

0

0

2017. évi CLXXIV. törvény

 

 Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

145

24

0

2017. évi CLXXII. törvény

 

 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

169

0

0

2017. évi CLXXI. törvény

 

 

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2017. évi CLXVI. törvény

 

Wacław Fełczak Alapítványról.

szövege: PDF

154

27

5

2017. évi CXXI. törvény

 

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról.

szövege: PDF

112

51

1

2017. évi CXIV. törvény

 

 

Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

148

15

0

2017. évi XCV. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

133

34

25

2017. évi LXXXV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

195

0

0

2017. évi LXXXIV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló alapmegállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

195

0

0

2017. évi LXXI. törvény

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt „Egységes Kábítószer Egyezmény” módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

191

0

0

2017. évi LXX. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

112

56

0

2017. évi LXVIII. törvény

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról.

szövege:PDF

113

55

0

2017. évi LXVII. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

36

19

2017. évi LIX. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

134

30

0

2017. évi XXV. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

138

38

0

2017. évi XXII. törvény

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

165

0

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CLXXXVIII. törvény

 

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

141

24

8

2017. évi CLXXX. törvény

 

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

137

27

7

2017. évi CLXXVIII. törvény

 

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

173

0

0

2017. évi CLXXV. törvény

 

 

 

Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről.

szövege: PDF

169

0

0

2017. évi CLXXIV. törvény

 

 Magyarország és a Kínai Népköztársaság (Heilongjiang Tartomány Oktatási Minisztériuma) között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem oktatási tevékenységének Magyarországon való támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

145

24

0

2017. évi CLXXII. törvény

 

 

Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

169

0

0

2017. évi CLXXI. törvény

 

 

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

170

0

0

2017. évi CLXVI. törvény

 

Wacław Fełczak Alapítványról.

szövege: PDF

154

27

5

2017. évi CXXI. törvény

 

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról.

szövege: PDF

112

51

1

2017. évi CXIV. törvény

 

 

Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

148

15

0

2017. évi XCV. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

szövege: PDF

133

34

25

2017. évi LXXXV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

195

0

0

2017. évi LXXXIV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló alapmegállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

195

0

0

2017. évi LXXI. törvény

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt „Egységes Kábítószer Egyezmény” módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

191

0

0

2017. évi LXX. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

112

56

0

2017. évi LXVIII. törvény

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról.

szövege:PDF

113

55

0

2017. évi LXVII. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

36

19

2017. évi LIX. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

134

30

0

2017. évi XXV. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

138

38

0

2017. évi XXII. törvény

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

165

0

0

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Végzi a fejlesztéspolitikával, klíma- és energiapolitikával, info-kommunikációval, valamint a közlekedéspolitikával kapcsolatos feladatokat, de a kiemelt állami szerződések vizsgálata és az állami vagyonpolitika irányítása is hatáskörébe tartozik. A tárca előterjesztéseit Seszták Miklós miniszter jegyezte.

2014

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi XCVI. törvény

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

122

62

1

2014. évi XCV. törvény

A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

127

65

0

2014. évi LXXXIX. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

141

1

38

2014. évi LXXXVI. törvény

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

116

21

28

2014. évi LXX. törvény

Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2014. évi LXVII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

150

0

0

2014. évi LX. törvény

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

167

0

0

2014. évi LVIII. törvény

Magyarország kormánya és a Szerb Köztársaság kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

166

0

0

2014. évi LIV. törvény

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

156

0

0

2014. évi LI. törvény

Magyarország kormánya és Románia kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

157

0

0

2014. évi XLVI. törvény

Magyarország kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

168

0

0

2014. évi XLIV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2014. évi XCVI. törvény

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

122

62

1

2014. évi XCV. törvény

A dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

127

65

0

2014. évi LXXXIX. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

141

1

38

2014. évi LXXXVI. törvény

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

116

21

28

2014. évi LXX. törvény

Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2014. évi LXVII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről.

szövege: PDF

150

0

0

2014. évi LX. törvény

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

167

0

0

2014. évi LVIII. törvény

Magyarország kormánya és a Szerb Köztársaság kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

166

0

0

2014. évi LIV. törvény

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

156

0

0

2014. évi LI. törvény

Magyarország kormánya és Románia kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

157

0

0

2014. évi XLVI. törvény

Magyarország kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

168

0

0

2014. évi XLIV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2015

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXXV. törvény

Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

129

34

31

2015. évi CXCVI. törvény

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

111

33

29

2015. évi CLXXI. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

112

31

29

2015. évi CLXX. törvény

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

135

31

6

2015. évi CLX. törvény

Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről.

szövege: PDF

162

0

0

2015. évi CLIX. törvény

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

0

2015. évi CLVIII. törvény

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről.

szövege: PDF

162

0

0

2015. évi CXXXVII. törvény

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

180

4

4

2015. évi CXIX. törvény

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

139

40

5

2015. évi CXVIII. törvény

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

143

34

5

2015. évi CXIV. törvény

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

119

35

28

2015. évi CVIII. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

145

30

7

2015. évi CIII. törvény

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

5

57

2015. évi CII. törvény

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről.

szövege: PDF

168

5

6

2015. évi XCVI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

143

32

3

2015. évi XCV. törvény

Az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról.

szövege: PDF

116

34

29

2015. évi XCIV. törvény

Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról.

szövege: PDF

122

56

2

2015. évi XC. törvény

Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

181

0

0

2015. évi LXXXIX. törvény

A  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

szövege: PDF

180

0

0

2015. évi LXXXVII. törvény

Egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

142

38

1

2015. évi LXXXIV. törvény

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.

szövege: PDF

180

0

0

2015. évi LXXXIII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

szövege: PDF

179

0

0

2015. évi LXXIX. törvény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

42

24

2015. évi LIX. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosításának” kihirdetéséről.

szövege: PDF

161

0

0

2015. évi LVII. törvény

Az energiahatékonyságról.

szövege: PDF

116

31

20

2015. évi LV. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

115

52

4

2015. évi XLVII. törvény

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

161

4

31

2015. évi XXI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi XX. törvény

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

1

2015. évi VII. törvény

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

130

62

1

2015. évi V. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

131

65

0

TÖRVÉNY

JAVASLAT

IGEN

NEM

TART.

2015. évi CCXXV. törvény

Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

129

34

31

2015. évi CXCVI. törvény

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

111

33

29

2015. évi CLXXI. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

112

31

29

2015. évi CLXX. törvény

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

135

31

6

2015. évi CLX. törvény

Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről.

szövege: PDF

162

0

0

2015. évi CLIX. törvény

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

0

2015. évi CLVIII. törvény

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről.

szövege: PDF

162

0

0

2015. évi CXXXVII. törvény

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

180

4

4

2015. évi CXIX. törvény

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

139

40

5

2015. évi CXVIII. törvény

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

143

34

5

2015. évi CXIV. törvény

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

119

35

28

2015. évi CVIII. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

145

30

7

2015. évi CIII. törvény

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

5

57

2015. évi CII. törvény

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről.

szövege: PDF

168

5

6

2015. évi XCVI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

143

32

3

2015. évi XCV. törvény

Az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról.

szövege: PDF

116

34

29

2015. évi XCIV. törvény

Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról.

szövege: PDF

122

56

2

2015. évi XC. törvény

Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

181

0

0

2015. évi LXXXIX. törvény

A  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

szövege: PDF

180

0

0

2015. évi LXXXVII. törvény

Egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.

szövege: PDF

142

38

1

2015. évi LXXXIV. törvény

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.

szövege: PDF

180

0

0

2015. évi LXXXIII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

szövege: PDF

179

0

0

2015. évi LXXIX. törvény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

126

42

24

2015. évi LIX. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosításának” kihirdetéséről.

szövege: PDF

161

0

0

2015. évi LVII. törvény

Az energiahatékonyságról.

szövege: PDF

116

31

20

2015. évi LV. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról.

szövege: PDF

115

52

4

2015. évi XLVII. törvény

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

161

4

31

2015. évi XXI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2015. évi XX. törvény

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

1

2015. évi VII. törvény

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

130

62

1

2015. évi V. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

131

65

0

2016

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLXX. törvény

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról.

szövege: PDF

128

34

22

2016. évi CLXVIII. törvény

Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

177

2

4

2016. évi CLVI. törvény

A nemzeti turizmusfejlesztésről.

szövege: PDF

133

35

3

2016. évi CLIV. törvény 

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

156

0

4

2016. évi CLIII. törvény

Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

160

0

4

2016. évi CXLIV. törvény

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

56

2

2016. évi CXLIII. törvény

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

137

6

27

2016. évi CXXXVIII. törvény

Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

131

36

28

2016. évi CXXXVI. törvény

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

154

33

8

2016. évi CXXXI. törvény

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

191

0

1

2016. évi CV. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2016. évi XCV. törvény

A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

165

0

0

2016. évi LXXXIV. törvény

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

168

7

7

2016. évi LXXXII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

143

34

7

2016. évi LXXXI. törvény

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

34

30

2016. évi LXXV. törvény

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről.

szövege: PDF

119

61

3

2016. évi LXII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

185

6

3

2016. évi LIX. törvény

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

157

6

31

2016. évi LI. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

170

0

6

2016. évi L. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben részes feleinek 21. konferenciáján elfogadott párizsi megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

160

0

0

2016. évi XLVII. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

116

52

5

2016. évi XLIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

167

1

5

2016. évi XLII. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

117

27

30

2016. évi XXXVII. törvény

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2016. évi XXIV. törvény

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

123

6

45

2016. évi XX. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

140

29

7

2016. évi VII. törvény

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

3

0

2016. évi VI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

173

0

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2016. évi CLXX. törvény

Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról.

szövege: PDF

128

34

22

2016. évi CLXVIII. törvény

Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

177

2

4

2016. évi CLVI. törvény

A nemzeti turizmusfejlesztésről.

szövege: PDF

133

35

3

2016. évi CLIV. törvény 

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

156

0

4

2016. évi CLIII. törvény

Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

160

0

4

2016. évi CXLIV. törvény

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

56

2

2016. évi CXLIII. törvény

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

137

6

27

2016. évi CXXXVIII. törvény

Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

131

36

28

2016. évi CXXXVI. törvény

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

154

33

8

2016. évi CXXXI. törvény

Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

191

0

1

2016. évi CV. törvény

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2016. évi XCV. törvény

A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

165

0

0

2016. évi LXXXIV. törvény

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

168

7

7

2016. évi LXXXII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

143

34

7

2016. évi LXXXI. törvény

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

34

30

2016. évi LXXV. törvény

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről.

szövege: PDF

119

61

3

2016. évi LXII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

185

6

3

2016. évi LIX. törvény

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

szövege: PDF

157

6

31

2016. évi LI. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

170

0

6

2016. évi L. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben részes feleinek 21. konferenciáján elfogadott párizsi megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

160

0

0

2016. évi XLVII. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

szövege: PDF

116

52

5

2016. évi XLIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

167

1

5

2016. évi XLII. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

117

27

30

2016. évi XXXVII. törvény

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

0

0

2016. évi XXIV. törvény

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

123

6

45

2016. évi XX. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

szövege: PDF

140

29

7

2016. évi VII. törvény

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

172

3

0

2016. évi VI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

173

0

0

2017

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CCVIII. törvény

 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

31

25

2017. évi CCIII. törvény

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

119

53

6

2017. évi CXCIX. törvény

 

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

28

30

2017. évi CXCIV. törvény

 

Egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról.

szövege: PDF

145

6

25

2017. évi CLXXXII.  törvény

 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

116

2

52

2017. évi CLXIV. törvény

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

153

0

31

2017. évi CXLII. törvény

 

 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

175

0

0

2017. évi CIX. törvény

 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi CVIII. törvény

 

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

1

2017. évi CVII. törvény

 

 

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről.

szövege: PDF

158

0

6

2017. évi CIII. törvény

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF:

154

30

6

2017. évi LXXXVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

146

28

0

2017. évi LXXV. törvény

Energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

121

41

24

2017. évi LXXIV. törvény

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.

szövege: PDF

154

38

0

2017. évi LXV. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

34

19

2017. évi LXIII. törvény

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

131

31

5

2017. évi LXII. törvény

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

36

19

2017. évi LV.   törvény

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

116

25

33

2017. évi XXXV. törvény

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről.

szövege: PDF

125

57

0

2017. évi XXXII. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

122

29

26

2017. évi XXX. törvény

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az egyezmény és annak D, F és G függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2017. évi XXIII. törvény

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi XV.  törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

115

49

3

2017. évi XII.  törvény

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi XI.  törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt megállapodást módosító 1. kiegészítés kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

0

2017. évi X. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

160

2

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CCVIII. törvény

 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

31

25

2017. évi CCIII. törvény

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

119

53

6

2017. évi CXCIX. törvény

 

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

28

30

2017. évi CXCIV. törvény

 

Egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról.

szövege: PDF

145

6

25

2017. évi CLXXXII.  törvény

 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

116

2

52

2017. évi CLXIV. törvény

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

153

0

31

2017. évi CXLII. törvény

 

 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

175

0

0

2017. évi CIX. törvény

 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi CVIII. törvény

 

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

1

2017. évi CVII. törvény

 

 

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről.

szövege: PDF

158

0

6

2017. évi CIII. törvény

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF:

154

30

6

2017. évi LXXXVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

146

28

0

2017. évi LXXV. törvény

Energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

121

41

24

2017. évi LXXIV. törvény

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.

szövege: PDF

154

38

0

2017. évi LXV. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

34

19

2017. évi LXIII. törvény

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

131

31

5

2017. évi LXII. törvény

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

36

19

2017. évi LV.   törvény

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

116

25

33

2017. évi XXXV. törvény

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről.

szövege: PDF

125

57

0

2017. évi XXXII. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

122

29

26

2017. évi XXX. törvény

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az egyezmény és annak D, F és G függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2017. évi XXIII. törvény

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi XV.  törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

115

49

3

2017. évi XII.  törvény

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi XI.  törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt megállapodást módosító 1. kiegészítés kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

0

2017. évi X. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

160

2

0

TÖRVÉNY

TÉMA

IGEN

NEM

TART.

2017. évi CCVIII. törvény

 

Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

120

31

25

2017. évi CCIII. törvény

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról.

szövege: PDF

119

53

6

2017. évi CXCIX. törvény

 

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

119

28

30

2017. évi CXCIV. törvény

 

Egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról.

szövege: PDF

145

6

25

2017. évi CLXXXII.  törvény

 

A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

116

2

52

2017. évi CLXIV. törvény

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

153

0

31

2017. évi CXLII. törvény

 

 

A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

175

0

0

2017. évi CIX. törvény

 

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi CVIII. törvény

 

A Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

1

2017. évi CVII. törvény

 

 

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről.

szövege: PDF

158

0

6

2017. évi CIII. törvény

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF:

154

30

6

2017. évi LXXXVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

szövege: PDF

146

28

0

2017. évi LXXV. törvény

Energetikai tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

121

41

24

2017. évi LXXIV. törvény

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.

szövege: PDF

154

38

0

2017. évi LXV. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

szövege: PDF

113

34

19

2017. évi LXIII. törvény

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

szövege: PDF

131

31

5

2017. évi LXII. törvény

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

szövege: PDF

113

36

19

2017. évi LV.   törvény

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról.

szövege: PDF

116

25

33

2017. évi XXXV. törvény

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről.

szövege: PDF

125

57

0

2017. évi XXXII. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

122

29

26

2017. évi XXX. törvény

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az egyezmény és annak D, F és G függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről.

szövege: PDF

176

0

0

2017. évi XXIII. törvény

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi XV.  törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról.

szövege: PDF

115

49

3

2017. évi XII.  törvény

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

szövege: PDF

164

0

0

2017. évi XI.  törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt megállapodást módosító 1. kiegészítés kihirdetéséről.

szövege: PDF

163

0

0

2017. évi X. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről.

szövege: PDF

160

2

0

II. Tűzön-vízen át! – Ez már történelem!

I. Tűzön-vízen át!


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »