Megjelent a nagycsaládosoknak több milliós támogatást ígérő kormányrendelet

Megjelent a nagycsaládosoknak több milliós támogatást ígérő kormányrendelet

Megjelent a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentését lehetővé tevő kormányrendelet a keddi Magyar Közlönyben. A jogszabály értelmében a harmadik vagy további gyermek születése után a rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében. A támogatás összege a harmadik és minden egyes további gyermek esetén 1 millió forint. A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének az e rendelet hatálybalépését követően született vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata. A korábban született gyermekek beszámításánál nincsen felső korhatár, a hiteltartozás csökkentése akkor is igényelhető, ha az idősebb gyermek már nagykorú. A rendelet jövő év január elsején lép életbe.

A támogatás a kérelem benyújtásának időpontjában és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakásban az igénylőnek − együttes igénylés esetén az igénylőknek összesen − legalább 50 százalékos mértékű, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házastársak és élettársak – ideértve azt az esetet is, ha a lakáscélú jelzáloghitel-szerződésnek kizárólag az egyik fél az alanya − a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

A kérelmet a járási hivatalnál kell benyújtani. A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok hiánytalan meglétét a járási hivatal, illetve – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak ellenőrzi. A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít, díjat és egyéb költséget pedig nem számíthat fel. Az előtörlesztés − a pénzügyi intézmény legfeljebb a kérelem benyújtásakor hatályos üzletszabályzata szerinti mértékének megfelelő − díját az állam téríti meg a pénzügyi intézménynek.

Korábbi közlések szerint az intézkedésre a jövő évre 17 milliárd forintot terveztek.


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »