Megszólaltak a feministák, bár ne tették volna

Megszólaltak a feministák, bár ne tették volna

Néhány nappal a szilveszteri események után megszólaltak a feministák. A Kettős Mércén három cikk is megjelent a témában, az elsőben Balogh Lídia szó szerint szerecsenmosdatásba kezd: megtudhatjuk, hogy felháborítják az események, de a fehér férfiak is követnek el erőszakot a migráns nők ellen, bár erre semmilyen bizonyítékot nem említ, de még konkrét eseteket sem sorol fel. Egyedül a New York Times kétes riportját említi meg, miszerint “egy egyenruhás őr néhány hónappal ezelőtt Magyarországon eszméletlenre vert egy szír menekült nőt, aki visszautasította a szexuális közeledését”.

Egy bizonyítatlan vádon kívül nem tudunk meg semmit a cikkből, sokkal konkrétabb Kapelner Zsolt “És mi van, ha arab férfiak támadtak nőkre Kölnben?” c. írása. Itt a szerző azon nyavalyog, hogy miért fontos kiemelni, hogy afrikai-arab bűnözők támadtak nőkre. Mert hát nem is ilyen a kultúrájuk, egyáltalán nem jellemző ez rájuk, nem szabad általánosítani, továbbra is fontos a “menekültek” befogadása, fölösleges azon vitatkozni, hogy bevándorlók voltak az elkövetők. A sort Jámbor András zseniális gondolataival zárjuk, tőle megtudhatjuk, hogy az elkövetők nem lehetnek muszlimok, hiszen ittasak voltak, továbbá “A nők elleni erőszakot férfiak követik el. Mindenféle bőrszínű, vallású, osztályhelyzetű férfiak.”

A legfinomabb cikket az erdélyi feminista, Parászka Boróka jegyzi, szerinte ami történt nem egyedülálló, az európai fehér férfiak sem különbek, szerinte a történtek nem kulturálisan meghatározottak, és nem csak az arab, a közel- vagy távol-keleti világra jellemzőek. Sőt véleménye szerint az is bűn, hogy kerítést építettek egyes államok, ahelyett hogy a “menekült nőket” befogadnák. Az előző szerzőkhöz hasonlóan összemossa a bevándorló hordákat a nyugati férfiakkal, akik szintén általánosságban erőszakolnak, bántalmaznak nőket.

A tények makacs dolgok

Ezzel szemben nézzük a tényeket: kisebb internetes kutatás után sem találtunk olyat, hogy európai, fehér férfiak tömegesen nőket erőszakoltak, molesztáltak, bántalmaztak, kiraboltak bármely európai nagyvárosban. Viszont vizsgáljuk meg ezeket a kultúrákat, amelyek az előbb idézett okos szerzők szerint ugyanolyanok, mint a miénk és semmivel sem vagyunk különbek: jelenleg százharminchárommillió(!) nő él Afrika és a Közel-Kelet 29 országában, akiknek megcsonkították a nemi szerveit. Mintegy hétszázmillió 18 év alatti lányt adtak férjhez (cseretárgyként), közölük kétszázötvenmilliót már 15 éves kora előtt. Ez sem igazán európai szokás, angolosok további adatokat olvashatnak ITT.

Az iszlám viszonyulása a nőkhöz

Az iszlámban ismeretlen állam és egyház szétválasztása, minden muszlim ország úgy néz ki, mintha 16. századi inkvizítorok irányítanák a mi országainkat. Nem volt reformációjuk, de mai napig van vallási rendőrségük amely brutálisan kínoz, rituálisan végez ki fejkendőt elhagyó vagy férfivel kezet fogó nőt. A tömeg lelkesen vesz
részt az állami halálra kövezésekben, amelynek során apró kavicsokkal szaggatják darabokra a nyakáig földbe ásott áldozat fejét, arcát, szemét, míg végül csak kocsonya marad belőle. Papíron sem ismerik el a nők egyenjogúságát (írásunk végén lásd a Korán ide vonatkozó passzusait). Nem volt iszlám reneszánsz, polgárosodás, felvilágosodás, a törvények nem a római jogon és a jogegyenlőségen, hanem 2015-ben is a Koránon alapulnak. Míg Európa évszázadokkal túljutott az inkvizíción, az iszlám nem. Kibékíthetetlen ellentétben van a vallásszabadsággal, a szólás és világnézeti szabadsággal, a sajtószabadsággal és mindennel ami a mi kultúránkban alapvető. – írta egy vendégszerző korábban a blogunkon. Lássuk még egyszer a Korán nőkre vonatkozó részeit:

• A férfi a nőhöz képest felsőbbrendű. (Korán 2:228, 4:34)

• A férj isteni eredetű jogokkal rendelkezik felesége fölött. (Hadith Miskat al-Maszabih)

• A nők intelligencia, háládatosság és vallás tekintetében csökkent képességűek. (Hadith Sahih al-Bukhari)

• A nők „játékszerek”. (Hadith No. 919)

• A nők tévelygése elképesztő, gonoszságuk ragályos, legfőbb jellemvonásuk a rossz természet és a csekély értelem. (Hadith Ihj’a ’Uloum ed-Din)

• Két nő tanúvallomása egy férfi tanúvallomásával ér fel. (Korán 2:282)

• Ha egy nő kilép a házból, az örömet okoz az ördögnek. (Hadith Ihj’a ’Uloum el-Din)

• A nőknek nemcsak azért kell „hidzsabot” (fátylat, leplet) hordaniuk, hogy a maguk erkölcsi tisztaságát megőrizzék, hanem azokét a férfiakét is, akik megláthatják őket. (Mohamed Sza’id Ramadan al-Buti hadithja)

• A férjnek joga van a feleségét megakadályozni abban, hogy az asszony az előző házasságából származó gyermekéről gondot viseljen. (Hadith al Figh ’ala al-Mazahib al-Arba’a)

• A férfiak a Paradicsomban folyamatos szexuális élvezetben részesülhetnek páratlan szépségű szűz nőkkel és fiatal fiúkkal. (Korán 44:51-54, 55:56-58, 55:72, 56:17)

• Ha a feleség templomba viszi a gyerekét, a férjnek joga van elvenni tőle a gyermeket. (Hadith al Figh ’ala al-Mazahib al-Arba’a)

• A férfi részéről leereszkedés az, hogy életét egy nővel tölti. A nő ezt a kegyet, bármilyen áldozatot is hoz, nem tudja meghálálni. (Szujuti hadithja)

• A férfitől elvárható, hogy támogassa feleségét „cserében azért, hogy az asszony a férfi házában be van zárva”. Ezt a támogatást a férfi megvonhatja, ha a nő engedély nélkül elhagyja a házat; nem hajlandó szexuális kapcsolatra; úgy csókolja meg a fiát, ami a férj szemében kéjelgésnek tűnik; ha súlyosan megbetegszik; vagy ha egy másik férfi megerőszakolja. (Hadith al Figh ’ala al-Mazahib al-Arba’a, Az Iszlám Enciklopédiája)

• A nők nagy része pokolba fog jutni. (Hadith No.33 és 301)

A Korán a férfiak erőszakhoz való jogáról

• Ha egy férfi attól tart, hogy feleségében lázadás van, először intse meg. Ha ez nem használ, joga van arra, hogy szexuálisan se közelítsen hozzá. Ha ez sem válik be, megverheti. (Korán 4:34)

• A férfi enyhén megverheti feleségét, ha 1. nem úgy ékesíti magát, ahogy ő elvárja; 2. nem hajlandó szexuális kapcsolatra, és nincs erre törvény adta kifogása; 3. nem hajlandó megfürdeni az imához való megtisztulás céljából; 4. a férje engedélye nélkül külföldre utazik. (A Hadith Miskat al-Maszabit angol nyelvű fordításához fűzött lábjegyzet)

• A férfit nem kell kérdőre vonni, hogy miért ütötte meg feleségét, hiszen ez megkérdőjelezhetetlen joga. (Ibn Kaathir, kommentár a Korán 4:34-hez)

• A verés visszatérít a magatartási elhajlástól, és jólesik a nőknek. Némely nő nem ismeri fel az általa szeretett férfi erejét… csak amikor a férfi fizikailag leigázza. (Sajid Qutb, kommentár a Korán 34:4-hez)


Forrás:trolldemokracia.blog.hu
Tovább a cikkre »