Nagyböjt 2. vasárnapja B év

Csak Jézust egymagát.

a Tábor hegyén

Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre.  Ott elváltozott előttük. Ruhája ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet! Nem is tudta, mit mond, annyira meg volta ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok! Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. Mk 9,2-10

 

Mottó: Csak Jézust egymagát.

Eucharisztia

Miután az Atya kinyilvánította, hogy Jézus több mint Messiás: az ő szeretett fia, az egész bibliai hagyomány, a választott népnek tett ígéret, az évezredes elvárás, minden, új értelmet nyert. Minden, ami addig erőt adott a történelem viszontagságait és megpróbáltatásait elviselni, másodrendűvé vált, utalássá és előrejelzéssé, ahogy majd Jézus az emmauszi úton elmagyarázza a tanítványoknak. Egyszer már tanúságot tett az Atya: a keresztelés pillanatában. Akkor az elsősorban Jézusnak magának szólt, most az utódoknak, akik átveszik a küldetést. A stafétabotot az Atya adja át, a „törvényt és a prófétákat” megjelenítő Mózes és Illés immár csak statiszták. Az ő küldetésük itt véget ért. Mindez persze véglegesen csak a feltámadás után, annak fényében vált és válik érthetővé. Ott, Emmauszban, már nem kell az atyának megszólalnia. Az epifánia immár az eucharisztia: a valós jelenlét, amelyben felismerjük Istent. Nem felhőben, hanem a vendégségben, melyben az Őr önmagát kínálja fel eledelül.

2018. FEBRUÁR 25. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA – „B” ÉV Mk 9,2-10


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »