Tanárhiány veszélyeztette a szakórákat

Tanárhiány veszélyeztette a szakórákat

Már helyettesítésekkel sem tudta megoldani egyik budapesti szakképző iskola, hogy hetente 100 tanórát szaktanár tartson meg, ezért a helyi szakszervezet Székely László ombudsman segítségét kérte – derül ki az alapjogok biztosának júniusi, lapunk által megismert jelentéséből. Az érintett intézménynél a tavalyi tanévkezdésig nem sikerült betölteni az angol-, a matematika-informatika, a testnevelés- és turisztikatanári állásokat. Pedig feladat akadt bőven: az intézményt közel 1600 tanuló látogatta tavaly ősszel, nekik hetente több mint 2400 órát kellett volna megtartani.

A pedagógushiány több tényezőre vezethető vissza. Nehezítette például a helyzetet, hogy mind az iskola, mind pedig a szakképzési centrum (ami lényegében az iskolák irányítását látja el, hasonlóan a tankerületi központokhoz) vezetésében változások voltak a tanév kezdete előtti nyáron. Az sem segítette az ügy megoldását, hogy az iskola és a szakképzési centrum kölcsönösen egymást hibáztatta a pedagógushiányért.

http://mno.hu/

Ám az ombudsman jelentéséből az is egyértelmű, mennyire érzékenyen érintette az iskolát – a többi szakképző intézményhez hasonlóan – a szakképzés tavaly őszi, utolsó pillanatban végrehajtott átalakítása. Emlékezetes, a kormány a szakközépiskolákból szakgimnáziumokat csinált, amely az átnevezéseken túl az oktatás jelentős átalakításával is járt, például csökkentették a közismereti tárgyak óraszámát. (Azaz több szakmai órát tartanak, ami miatt több szaktanárra van szükség.) Vagyis, mint az ombudsman aláhúzta, „az oktatás szinte valamennyi összetevőjének megváltozása mellett” kellett megkezdeni a tanévet.

A változások végső, hivatalos formája csak igen későn vált ismertté. Ez viszont ellehetetlenítette azt, hogy időben, a fenntartó által is jóváhagyott módon végezzék el a tantárgyfelosztást, ami pedig – mint a jelentés is megfogalmazza – az iskolai oktatás megszervezésének alapja. Ugyanis a tantárgyfelosztás osztályonként rögzíti a tantárgyakra lebontott óraszámokat, amelyek kiszámolásához figyelembe veszik például a helyi tanterv óraszámait vagy a fenntartó által engedélyezett pedagóguslétszámot. Minden év augusztus 15-ig meg kell küldeni a fenntartónak a tantárgyfelosztást, aminek az iskola tavaly is eleget tett, ám a korábban elvárt formátumban. Az átalakított szakképzésre vonatkozó kerettantervet – amely a tárgyfelosztás alapja – csak augusztus 25-én hirdették ki. „Az iskola igazgatójának tehát úgy kellett egy új tanévet, ezen belül pedig a tantárgyfelosztást elkészítenie, hogy a jogszabályban meghatározott határidőben még a kerettanterv tartalmát meghatározó jogszabályt nem hirdették ki” – jegyezte meg az ombudsman, emlékeztetve, hogy egy korábbi vizsgálatában már jelezte, nem állt rendelkezésre elég idő, hogy szeptembertől megfelelő módon bevezessék a kihirdetett kerettanterveket. Így az alapjogi biztos szerint a késedelmes kihirdetés a „teljes szakgimnáziumi oktatás megkezdésének és befejezésének bizonytalanságát hordozta magában”. Bár a szakképzésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium korábban azzal védekezett, hogy a kerettanterv tervezetének ismeretében már megkezdhetővé vált a következő tanévre való felkészülés, az ombudsman szerint ez nem állta meg a helyét. „Ismételten fontosnak tartom a nemzetgazdasági miniszter figyelmének felhívását, hogy egy jogszabály tervezetének nyilvánosságra hozatalához egy demokratikus jogállamban nem fűződhet joghatás, nem fogadható el tehát érvként, hogy a kerettanterv ismertté vált már korábban” – hangsúlyozta jelentésében Székely László.

http://mno.hu/

További tényezők is fokozták a tantárgyfelosztás körüli zavart. Például a szakképzési centrumokat összefogó Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Hivatal (amely hasonló szerepet tölt be, mint a tankerületi központokat összefogó Klebelsberg Központ) tavaly ősszel hatályos szervezeti és működési szabályzatából az sem volt világos, hogy a tantárgyfelosztást egyáltalán kinek kell jóváhagynia: a hivatal főigazgatójának vagy a nemzetgazdasági miniszternek.

Az ombudsman a konkrét panasszal kapcsolatban végül több ajánlást is tett. Például kezdeményezte, hogy a nemzetgazdasági miniszter soron kívül tegye meg a szükséges lépéseket a tantárgyfelosztás jóváhagyásához. Emellett megkérte az illetékes szakképzési centrum főigazgatóját is, tegyen intézkedéseket, hogy „az iskolában a személyi feltételek mielőbb rendelkezésre álljanak”, vagyis gondoskodjanak a szakmai órák megtartásának feltételeiről.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.06.20.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »