Több állami forrás jutott a nonprofit szektornak

Több állami forrás jutott a nonprofit szektornak

A nonprofit szektor összbevétele több mint 1655 milliárd forint volt 2016-ban, az előző évihez viszonyítva folyó áron 7,2, reálértéken pedig 6,8 százalékkal gyarapodott, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

A nonprofit szférában 2016-ban 61,6 ezer – az előző évinél 536-tal kevesebb – szervezet működött, egyharmaduk alapítványi formában. A klasszikus civil szervezetek száma 54 ezret tett ki, a többi nonprofit vállalkozás volt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán publikált tanulmányából.

Az összbevétel több mint 1655 milliárd forint volt 2016-ban, az előző évihez viszonyítva folyó áron 7,2, reálértéken pedig 6,8 százalékkal nőtt. Az 500 ezer forint alatti éves bevételű szervezetek aránya változatlanul 39 százalék. Az alacsony bevétel a klasszikus civil szervezetek esetében a leggyakoribb. Az összbevétel 60 százaléka fővárosi székhelyű szervezetekhez került. A nagyszámú szabadidős, oktatási szervezetek súlyuknál sokkal kisebb arányban részesedtek a forrásokból. A gazdaság-, valamint településfejlesztésben tevékenykedő szervezetek pénzügyi helyzete viszont az átlagnál sokkal kedvezőbben alakult – főként a nonprofit gazdasági társaságok miatt.

Mindamellett 2016-ban a sportszervezetek is számarányuknál nagyobb mértékben részesedtek a szektor bevételéből, jórészt a TAO-támogatásoknak köszönhetően. A nonprofit szektorban csupán a szervezetek 2,9 százaléka nem folytatott semmilyen pénzügyi tevékenységet – írja a tanulmány.

Az állami támogatásokból származó források aránya 2015-höz képest jelentősen nőtt. A teljes szektor bevételeinek 40 százaléka származott állami vagy önkormányzati költségvetésből, ami az egy évvel azelőttinél 6,8 százalékponttal, összegszerűen 149 milliárd forinttal több, melyhez csak a társasági adóból adható látványsport- és kulturális célú felajánlások 66 milliárd forinttal járultak hozzá. Ezzel szemben a saját (alaptevékenységi, vállalkozási) bevétel 45 százalékra csökkent, így a szektor 53 százalékos támogatási mutatója 55 százalékra nőtt.

A KSH szerint a klasszikus civil szervezetek, amelyek 88 százalékos arányban voltak jelen a szektorban 2016-ban, a befolyt összeg mindössze 38 százalékával gazdálkodhattak. Bevételeik kétharmada továbbra is támogatásokból származtak, 240 milliárd forint az állami és további 166 milliárd forint a magánszférából érkezett. Míg az állami támogatás mintegy 40 milliárddal nőtt az előző évihez képest, a magántámogatás 25 milliárddal csökkent. A jórészt egyesületekből álló klasszikus alszektor esetében a tagdíjakból befolyt összegek sem elhanyagolhatók. Az alapítványok 2016-ban 101 milliárd forintot fordítottak magánszemélyek és intézmények megsegítésére.

Pályázati forrásokból (156 milliárd forint) 15 ezer szervezet részesült, ami az előző évihez hasonlítva (196 milliárd forint) jelentős visszaesést mutat.

A vizsgált időszakban 10,5 ezer szervezet nyújtott pénzbeli vagy természetbeni adományt, amelynek egynegyede a lakosságnak, háromnegyede különböző szervezeteknek jutott. A 185 milliárd forintnyi támogatásból 168 milliárd forint pénzbeli adomány volt.

A nonprofit szektorban munkaviszonnyal rendelkezők összlétszáma – közfoglalkoztatottakkal együtt – 154 ezer fő volt 2016-ban. Az alkalmazásban állók létszáma több mint 130 ezer fő volt, ebből mintegy 90 ezer főállású, teljes munkaidős és 41 ezer részmunkaidős, illetve nem főállású munkavállaló. A foglalkoztatottak 65 százalékának a főváros és a megyeszékhelyek nonprofit szervezetei adtak munkalehetőséget, valamivel több mint egynegyedük kisvárosi, 9 százalékuk községi szervezeteknél dolgozott. A szektorban mért átlagos, több mint 2,35 millió forintos bruttó éves bér – az előző évhez hasonlóan – 26 százalékkal elmaradt a nemzetgazdaságban mért átlagos bruttó keresettől.

A KSH tanulmánya végül kitér rá, a munkavállalók 53 százaléka nő (a klasszikus civil szervezeteknél 57 százalék); több mint kétharmaduk 25–54 év közötti, csaknem egynegyedük az 55–64 éves korcsoportba tartozik.

A foglalkoztatottak fele középfokú végzettségű, és 25 százalék körüli mind az alap-, mind a felsőfokú végzettségűek aránya. Jelentős a csökkent munkaképességű (22 904 fő) és fogyatékos személyek (3882 fő) száma, amelyek túlnyomó többsége a nonprofit gazdasági társaságoknál áll alkalmazásban. A szektorban tevékenykedő önkéntes segítők becsült száma 419 ezer fő volt. Az általuk teljesített 54 millió munkaóra több mint 25,7 ezer teljes munkaidős foglalkoztatott munkaidejének felelt meg, munkájuk becsült értéke 60 milliárd forintra tehető.


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »