Új börtön épül Rimaszombatban

Új börtön épül Rimaszombatban

POZSONY. Az új börtön építésére irányuló, idõközben tárcaközi egyeztetésre bocsátott javaslatot Lucia Žitòanská igazságügyi miniszter nyújtotta be. A 832 személyt befogadó, férfiak számára készülõ új börtönt az állam Rimaszombatban kívánja felépíteni, mûködtetni pedig a köz- és magánszféra partnersége alapján szeretné.

Az elõzetes becslések szerint a húsz évre szóló koncesszió az államnak 222,7 millió eurójába kerül. További 154 millió eurót a Büntetés-végrehajtási Intézmények Országos Parancsnoksága (ZVJS) megemelkedett kiadásai emésztenek fel.

Lucia Žitòanská igazságügyi miniszter szerint a büntetés-végrehajtási kapacitás bõvítését az elítéltek számának kedvezõtlen alakulása, a börtönök túltelítettsége, illetõleg a börtönépületek rossz mûszaki állapota indokolja. „A börtönök szinte 100 százalékig megteltek, s bár a gyanúsított és elítélt személyek számának növekedése viszonylag lassú, de állandósuló trendet mutat” – indokolta a javaslatot Žitòanská.

Szlovákia  egyelõre nem képes megfelelni a Kínzást és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmódot vagy Büntetést Megelõzni Hivatott Európai Bizottság (CPT) ajánlásainak annak kapcsán, hogy egy elítélt személy számára legalább négy négyzetméter alapterületû helyiséget biztosítson. Ezen az új börtön felépítése sem változtat, de a miniszter szerint lényegesen javít a helyzeten.

„A börtön a legszigorúbb biztonsági kritériumoknak kell, hogy megfeleljen, építése a maximális õrzési szint betartása mellet történik, beleértve az életfogytiglanra ítélt rabok õrzését is” – magyarázta Milan Ivan, a Büntetés-végrehajtási Intézmények Országos Parancsnoksága vezérigazgatója. A büntetés-végrehajtásnak 298 új börtönõrt és 42 polgári alkalmazottat kell majd felvennie. Ivan szerint gondot éppen az új börtönõrök felvétele okozhat, ugyanis a foglalkozás iránti csekély érdeklõdés miatt a testület pillanatnyilag szakemberhiánnyal küzd.

A tervek szerint nemcsak új börtön épül Rimaszombatban, de kilátásban van egy további fogva tartási intézmény kiépítése is, attól függõen, hogy mennyire lesz elegendõ a hosszú ideje elõkészületben lévõ, a közeljövõben várhatólag felépülõ lekéri (Hronovce) intézmény befogadóképessége.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »