Újra megkondultak a templom harangjai Pozsonyeperjesen

November 12-én Pozsonyeperjesen végre megkondultak a templom harangjai, amelyek már jó ideje némán álltak a toronyban.

Az ünnepi szentmise keretén belül ThDr. Karaffa János pozsonyeperjesi lelkiatya áldotta meg a Szent Péter és Pál apostolokról és Szent Mártonról elnevezett harangot. A nyár elején kinevezett lelkipásztor legsürgetőbb feladatai közé sorolta, hogy a templom harangjait megjavíttassa. A gyűjtésbe többen is bekapcsolódtak a hívek mellett, a helyi önkormányzat és a falu vállalkozói is segítettek. Erre az alkalomra külön imalapot készítettek az egyházközségben. Hammerschmidt János muzslai harangjavító mester november elején végezte el a szükséges munkálatokat.

A vasárnapi ünnepi szentmise már a „Zeng a harang hívó szóval” kezdetű énekkel kezdődött és a harangok hangjai köszöntötték a templomot megtöltő híveket és a falu lakóit. A helyi lelkipásztor a szentmise elején is köszönetét fejezte ki az adakozóknak a harangok megjavításáért, illetve a végén Jakab Ödön  „A mi harangjaink” c. versének elhangzása és az áldáshoz tartozó könyörgés felolvasása után megáldotta azokat. A szentbeszédben Olgyay Csaba dunaszerdahelyi diakónus buzdította a híveket.

A szentmise végén minden hívő hazavitte magával a harangszentelésre készített imalapot Szent Péter és Pál, valamint Szent Márton képével, akikről a harangokat is elnevezték. A kivonuló énekre az ünneplő közösség Bognár Sándor kántor orgonakíséretével Pintér Zoltán zsitvabesenyői lelkiatya, felvidéki papköltő „Ha megkondul templomunk harangja”c. versét énekelte el, hálát adva a harangok megszólalásáért.

 

Pázmaneum


Forrás:pazmaneum.com
Tovább a cikkre »