Változott az Eximbank-törvény

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által végezhető tevékenységeket a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: „Eximbank tv.”) szabályozza.

Az Eximbank tv. meghatározott tevékenységek esetében rögzíti a tevékenység folytatásának lehetséges céljait, amelynek megfelelően rendelkezik az Eximbank pénzügyi szolgáltatási-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási és befektetési szolgáltatási tevékenységéről.

A törvényi rendelkezések a tőkealapokkal kapcsolatos tevékenységi körre 2017. június 17-ét megelőzően két fogalmat is használtak, a „nemzetközi fejlesztési célú alap” kifejezést és a „nemzetközi fejlesztési együttműködési célú alap”-ot.
Az egyértelműség megteremtése érdekében a jogalkotó a „nemzetközi fejlesztési célú alap” megfogalmazást törölte a jogszabályból, míg a „nemzetközi fejlesztési együttműködési célú” fogalom megtartásával kifejezetten nevesítette a gyakorolható tevékenység célját – közölte az Eximbank.

Nevesítette továbbá, hogy az Eximbank általánosan jogosult bel- és külföldi kockázati- és magántőkealap alapításához, vagy ahhoz történő csatlakozáshoz kapcsolódóan befektetési jegyet jegyezni.

Az Eximbank tv. 2017. június 17-étől hatályos újabb módosítása tehát a korábbi jogszabályi rendelkezésekhez képest még pontosabbá tette az Eximbank által gyakorolható befektetési tevékenységek körét és célját.


Forrás:vg.hu
Tovább a cikkre »